wtorek, 17 marca 2020 13:57

Miechów. Rozstrzygnięto przetarg na budowę węzła na S7

Autor Mirosław Haładyj
Miechów. Rozstrzygnięto przetarg na budowę węzła na S7

Ośmiu wykonawców złożyło oferty na kontynuację projektowania i budowy drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego (Moczydło) do węzła Miechów (wraz z węzłem). Rozstrzygnięcie tego przetargu możliwe było dzisiaj 17 marca dzięki zwiększeniu finansowania na ten cel.

Wczoraj 16 marca minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zwiększył środki na inwestycję o 68 mln zł.

Spośród ofert, które wpłynęły wybrano złożoną przez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. z zaproponowaną ceną 752 929 281,15 zł i terminem realizacji 31 miesięcy od daty podpisania umowy. Pozostałe firmy biorące udział w przetargu mogą się jeszcze odwołać od dokonanego wyboru.

Zakres zamówienia

Wykonawca ma dokończyć projekt dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości ok. 18,7 km na odcinku Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) - węzeł Miechów (z węzłem) wraz z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu. Wojewoda małopolski wydał już decyzję zezwalającą na budowę tej drogi ekspresowej z klauzulą natychmiastowej wykonalności więc następnym etapem będzie wybudowanie drogi ekspresowej wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi ekspresowej.

Dwie jezdnie, dwa pasy ruchu z rezerwą na trzeci

Droga ekspresowa S7 na odcinku Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów o długości ok. 18,7 km będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z rezerwą na trzeci pas. Powstaną dwa węzły drogowe, 24 obiekty inżynierskie, w tym estakada o długości ponad 600 m, która będzie pełniła także funkcje przejścia dla zwierząt. Estakada ta powstanie na granicy miejscowości Małoszów i Giebułtów w gminie Książ Wielki. Powstaną też dwa miejsca obsługi podróżnych: MOP Giebułtów – kierunek na Kielce (kat. II) oraz MOP Małoszów – kierunek na Kraków (kat. II).

W trosce o środowisko

Powstaną ekrany akustyczne (o łącznej długości ok. 660 m), przejścia dla zwierząt dużych, średnich i małych. Przewidziano też nasadzenia drzew i krzewów. Ekrany akustyczne zostaną ustawione wszędzie tam, gdzie tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej znajdować się będą w strefie oddziaływania ponadnormatywnego hałasu komunikacyjnego. Dla zwierząt zostaną wykonane: 2 przejścia górne (dla dużych zwierząt) i 5 dolnych (dla małych 2, średnich 2 i dużych 1) oraz przejście dolne dla płazów. Wody opadowe i roztopowe zostaną oczyszczone do parametrów normatywnych w osadnikach, na obszarach szczególnie wrażliwych oraz w separatorach. Nadmiar wód gromadzony będzie w zbiornikach retencyjnych. Cała droga zostanie ogrodzona siatką ze zmienną wielkością oczek.

S7 z północy do Krakowa

Odcinek S7 Moczydło - Miechów jest częścią ponad 55-kilometrowego odcinka S7 od granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego do Krakowa, który został podzielony na mniejsze odcinki realizacyjne: Miechów - Szczepanowice, Szczepanowice - Widoma, Widoma - Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska). Droga ekspresowa stanowić będzie jednocześnie obwodnice dla 3 miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki.

Sytuacja na innych odcinkach

Na ponad 13-sto kilometrowym odcinku S7 Szczepanowice – Widoma prace rozpoczęły się we wrześniu 2019 r. i trwały także bez większych przerw w okresie zimowym. Aktualnie wykonywane są wykopy, nasypy i prace przy wznoszeniu podpór obiektów mostowych. Zaawansowanie prac przy obiektach inżynierskich wynosi 19 %. W przypadku ok. 5 km odcinka S7 węzeł Miechów (bez węzła) - węzeł Szczepanowice (bez węzła) trwa procedura odwoławcza od decyzji środowiskowej w GDOŚ. Dla odcinka S7 Widoma – Kraków trwa procedura uzyskiwania decyzji ZRID ( zgody na realizacje inwestycji) w Urzędzie Wojewódzkim.

Kalendarium

15 stycznia 2015 r. - uzyskanie decyzji środowiskowej, od której były odwołania
29 czerwca 2017 r. - podpisanie umowy z wykonawcą na projekt budowlany i uzyskanie decyzji ZRID
10 sierpnia 2017 r. - uzyskanie decyzji środowiskowej
28 grudnia 2018 r. - złożenie wniosku o decyzję ZRID
4 września 2019 r. - wysłanie dokumentacji przetargowej do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE
18 lutego 2020 r. – otwarcie ofert
17 marca 2020 r. – wybór najkorzystniejszej oferty

Fot. i inf.: GDDKiA

Miechów - najnowsze informacje