wtorek, 2 lipca 2019 12:12

Miechów. Ruszyła budowa skrzyżowania

Autor Mirosław Haładyj
Miechów. Ruszyła budowa skrzyżowania

Gmina Miechów przekazała plac budowy pod wykonanie skrzyżowania w ramach zadania: „Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonych przy ul. Matejki i ul. Warszawskiej w Miechowie – etap I”.

Zaplanowany zakres prac obejmuje:

1. Roboty przygotowawcze,
2. Roboty ziemne,
3. Odwodnienie korpusu drogowego
4. Podbudowa,
5. Nawierzchnia.

Inwestycja realizowana będzie ze środków Budżetu Gminy Miechów. Wartość zadania wynosi 132 402,29 zł.

Wykonawcą rozpoczynających się robót, jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., któremu w dniu 1 lipca br. przekazano plac budowy.

Na miejscu rozpoczynającej się inwestycji obecni byli: Burmistrz Gminy i Miasta Miechów – Dariusz Marczewski, prezes ZWiK w Miechowie Paweł Wilk, przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie, pracownicy Referatu Dróg, Transportu i Zamówień Publicznych UGiM Miechów oraz mieszkańcy.

Fot. i inf.: UGiM Miechów

Miechów - najnowsze informacje