poniedziałek, 17 czerwca 2019 10:43

Miechów. Wybrano Radę Seniorów

Autor Mirosław Haładyj
Miechów. Wybrano Radę Seniorów

10 czerwca br. odbyło się spotkanie wyborcze kandydatów do Rady Seniorów  w Miechowie na kadencję 2019-2024.

Spotkanie rozpoczął Dariusz Marczewski, Burmistrz Gminy i  Miasta Miechów. Następnie, w wyniku głosowania jawnego, wybrano  przewodniczącego i sekretarza spotkania. Przewodniczącym został Zenon Czekaj, a sekretarzem Krystyna Ćwiklińska.

Po krótkiej prezentacji każdego kandydata, przystąpiono do głosowania tajnego, gdzie każdy mógł oddać swój głos na maksymalnie 15 z 40 kandydatów.

Członkami Rady Seniorów w Miechowie zostali:

 1. Barwińska Krystyna
 2. Czekaj Zenon
 3. Ćwiklińska Krystyna
 4. Domagała Adam
 5. Gamrat Krystyna
 6. Gibowski Jan
 7. Janus Włodzimierz
 8. Kruszec Helena
 9. Krzywda Mirosława
 10. Michalska Teresa
 11. Micuła Aleksandra
 12. Nowak Krystyna
 13. Papis Maria
 14. Winiarska Krystyna
 15. Wszół Jadwiga

Fot. i inf.: UMiG Miechów

Miechów - najnowsze informacje