poniedziałek, 20 listopada 2023 11:37

Przemycili 2600 imigrantów. Międzynarodowy gang przemycający ludzi rozbity przez SG [WIDEO]

Autor Marzena Gitler
Przemycili 2600 imigrantów. Międzynarodowy gang przemycający ludzi rozbity przez SG [WIDEO]

Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali kolejnych 6 osób w śledztwie dotyczącym przemytu imigrantów przez granicę polsko – białoruską do krajów Europy Zachodniej. Dotychczas prokurator przedstawił zarzuty 32 osobom. Gang mógł przeszmuglować nawet 2600 osób.

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału SG rozbili międzynarodową, zorganizowaną grupę przestępczą, zajmującą się przemytem imigrantów przez granicę polsko-białoruską do krajów Europy Zachodniej. Aktualnie w toku prowadzonego postępowania występuje 32 podejrzanych.

Postępowanie prowadzone przez funkcjonariuszy z Wydziału Operacyjno-Śledczego Nadbużańskiego Oddziału SG, nadzorowane przez Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie, dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, która organizowała (w celu osiągnięcia korzyści majątkowych) nielegalne przekraczanie granicy białorusko-polskiej. Członkowie grupy przerzucali obcokrajowców, którzy nie mieli dokumentów uprawniających ich do przekroczenia granicy Unii Europejskiej, a następnie przetransportowywali do krajów Europy Zachodniej. Szacuje się, że przestępcy mogli przemycić w ten sposób około 2 600 osób. Cudzoziemiec zaś, który nielegalnie próbował dostać się do Europy, musiał przeznaczyć na ten cel co najmniej kilka tysięcy dolarów.

Z ustaleń funkcjonariuszy pionu operacyjnego Straży Granicznej oraz prokuratora wynika, że w skład zorganizowanej, międzynarodowej grupy przestępczej wchodzą zarówno obywatele Polscy, jak i obywatele Ukrainy, Iraku i Białorusi. Proceder polegał na organizowaniu nielegalnej migracji, organizowanej już w Turcji, Iraku i na Białorusi. Imigrantami byli najczęściej obywatele Iraku, Syrii i Palestyny, którzy najpierw trafiali na Białoruś, a następnie (po nielegalnym przekroczeniu granicy z Polską) byli transportowani w głąb kraju aż do granicy niemieckiej.

Aktualnie w toku postępowania Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie jest 32 podejrzanych, w tym m.in. obywatele: Polski, Ukrainy, Syrii, Iraku, Turcji i Gruzji. Postępowanie, w które zaangażowane zostały służby z Polski, Litwy oraz Niemiec, jest prowadzone w ścisłej współpracy z Eurojustem i Europolem.

Prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie przedstawił 6 osobom zarzuty dotyczące udziału w międzynarodowej, zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu organizowanie wbrew przepisom ustawy przekraczanie granicy państwowej. Czyny zarzucane podejrzanym są zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania wobec jednego z podejrzanych, na wniosek Prokuratora, Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wobec kolejnych 5 podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju.

zdj. i film: Zespół Prasowy KGSG

Europa i świat

Europa i świat - najnowsze informacje

Rozrywka