czwartek, 24 grudnia 2020 16:08

Miejski monitoring nadal rozwijany. W Olkuszu przybyło kamer

Autor Wiktoria Mitura
Miejski monitoring nadal rozwijany. W Olkuszu przybyło kamer

32 nowe kamery uzupełniły istniejącą już sieć monitoringu Olkusza.  Ich lokalizacja została wybrana w uzgodnieniu z przedstawicielami  lokalnej społeczności oraz Strażą Miejską w Olkuszu, która będzie  pełniła nadzór nad kamerami.

- Rozbudowa monitoringu to dla nas jeden elementów priorytetowych  poprawy bezpieczeństwa naszego miasta. Kamery przydają się nie tylko  wtedy, gdy trzeba ustalić sprawcę jakiegoś przestępstwa lub wykroczenia.  Pełnią też rolę prewencyjną, zniechęcając potencjalnych sprawców. Sieć  rozbudowujemy w tych miejscach, gdzie potrzeby są najpilniejsze z uwagi  na liczbę dotychczasowych zdarzeń lub pojawiającą się nową  infrastrukturę – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

W ramach miejskiej sieci monitoringu w mijającym roku oddano do użytku  20 kamer na os. Słowiki i os. Skalskie oraz 12 kamer na os. Pakuska. Wykonanie projektu, zakup niezbędnego sprzętu oraz instalacja kamer  kosztowały blisko 300 tys. złotych.

Jak zapowiada burmistrz Roman Piaśnik, w celu poprawy bezpieczeństwa  system miejskiego monitoringu będzie stale rozwijany. W 2021 roku na  rozwój monitoringu zaplanowano kolejne 200 tys. złotych.

info i foto: UMiG Olkusz

Olkusz

Olkusz - najnowsze informacje