środa, 4 grudnia 2019 09:12

Mobilny PSZOK w Nowym Brzesku

Autor Manuel Langer
Mobilny PSZOK w Nowym Brzesku

W dniu 7 grudnia 2019 w godzinach 7:00-14:00 na parkingu przy Urzędzie Gminy i Miasta w Nowym Brzesku będzie ustawiony Mobilny PSZOK.

Do Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można bezpłatnie oddać następujące odpady komunalne:

opakowania z papieru i tektury;
opakowania z tworzyw sztucznych;
opakowania z drewna;
opakowania z metalu;
opakowania ze szkła;
odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne gałęzie);
zużyte opony z samochodów osobowych;
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
żarówki / świetlówki;
zużyte baterie i akumulatory;
popiół;
farby, kleje;
odpady wielkogabarytowe;
drobne odpady remontowe i budowlane (gruz betonowy i ceglany)

Ponadto do Mobilnego PSZOK możesz oddać niewielkie ilości odpadów remontowych i budowlanych, tj. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych.

Pamiętaj, że Mobilny PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne. Jeśli jesteś przedsiębiorcą Mobilny PSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.

Pracownicy Mobilnego PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je donieść. Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po Twojej stronie.

Przygotowała: Joanna Dziwiszewska Referat Komunalny UGiM Nowe Brzesko, UMiG NB

Proszowice - najnowsze informacje