środa, 18 września 2019 15:10

Moczydło. Nowa powiatówka przez Krzeszówkę do Książa Małego komisyjnie odebrana

Autor Mirosław Haładyj
Moczydło. Nowa powiatówka przez Krzeszówkę do Książa Małego komisyjnie odebrana

We wtorek (17 września) komisyjnie odebrano sześciokilometrowy odcinek drogi powiatowej nr 1217K, prowadzący z Moczydła przez Krzeszówkę do Książa Małego.

Była to bardzo skomplikowana i kosztowna inwestycja gdyż ta trasa od Moczydła biegnie stromo i zakosami na znaczne wzniesienie, a następnie pokonując tylko nieco łagodniejszy spadek dochodzi do Krzeszówki.

Dzięki przebudowie fragmentu drogi w samym Moczydle wieś zmieniła się nie do poznania, nabierając charakteru miejskiego osiedla. Szosa, wzdłuż której biegnie chodnik, została poszerzona, a do każdej posesji będą prowadziły nowe podjazdy z nawierzchnią asfaltową. Wśród członków komisji był wójt Marek Szopa oraz m.in.: Kierownik Drogowej Służby Interwencyjnej Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie Krzysztof Szarek, wicestarosta Paweł Osikowski i dyrektor ZDP Roman Suchoń.

Więcej zdjęć w galerii.

Fot. i inf.: UG Książ Wielki

Miechów - najnowsze informacje