poniedziałek, 1 marca 2021 08:40

To może się wydarzyć w każdej rodzinie! Suski MOPS apeluje: "Reaguj!"

Autor Mirosław Haładyj
To może się wydarzyć w każdej rodzinie! Suski MOPS apeluje: "Reaguj!"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej przypomina osobom, które doświadczają przemocy domowej, że nie muszą się na nią godzić. Na terenie miasta działa szereg instytucji, które udzielą pomocy pokrzywdzonym. Wystarczy jeden telefon lub osobista wizyta.

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciwko członkom rodziny, które narusza ich prawa i dobra osobiste, powodując cierpienie i szkody. Do przemocy domowej może dojść w każdej rodzinie, niezależnie od jej statusu społecznego i materialnego czy też poziomu wykształcenia członków rodziny.

Co możesz zrobić jeśli doświadczasz przemocy?

 • Wzywaj policję w każdej sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia (tel. 997, 112 )
 • Zadbaj o swoje bezpieczeństwo
 • Nie usprawiedliwiaj przemocy, nikt nie ma prawa Cię krzywdzić
 • Nie ukrywaj przed bliskimi tego co dzieje się w Twoim domu, nie wstydź się, bo ty jesteś niewinny
 • Nie musisz być sam ze swoimi problemami, są specjaliści, instytucje, które mogą Ci pomóc w trudnej sytuacji

W celu uzyskania kompleksowej pomocy możesz zgłosić się do właściwej instytucji, np.

 • Komenda Powiatowa Policji
  Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 42 tel. 47 832-82-11
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19 tel. 33 874-95-56, 33 874-95-57
 • Zespół Interwencji Kryzysowej
  Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 31
  tel. 33 874-21-01
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5B
  tel. 33 874-40-31
 • Prokuratura Rejonowa
  Sucha Beskidzka, ul. Piłsudskiego 23 tel. 33 874-24-60
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19
  tel. 33 874-23-41
 • pedagodzy szkolni, pracownicy służby zdrowia

Przydatne strony/aplikacje

 • Pogotowie Niebieska Linia – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Tel.: 800-120-002 (www.niebieskalinia.info)
(telefon dla ofiar przemocy w rodzinie - bezpłatny i dostępny całą dobę)

 • bezpłatna aplikacja mobilna "Twój Parasol" (https://twojparasol.com/)
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 123
 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800-121-212
 • Feminoteka : tel. 888-883-388 (pomoc@feminoteka.pl)

PAMIĘTAJ
Nie Ty jesteś odpowiedzialna/y za przemoc ! Winę ponosi zawsze osoba stosująca przemoc !

Inf.: UM Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka - najnowsze informacje