niedziela, 9 lutego 2020 14:55

Mszana Dolna. Bezpieczne ferie z mszańską Strażą Miejską

Autor Marzena Gitler
Mszana Dolna. Bezpieczne ferie z mszańską Strażą Miejską

Strażnicy ze Straży Miejskiej w Mszanie Dolnej tuż przed rozpoczęciem ferii zimowych prowadzili zajęcia mające na celu przygotowanie dzieci do bezpiecznego wypoczynku zimowego. W prelekcjach uczestniczyło łącznie 191 dzieci z mszańskich szkół.

Program spotkań, realizowany w szkołach podstawowych  w ramach akcji  „Bezpieczne ferie ze Strażą Miejską”, miał na celu uświadomienie dzieciom, iż z pozoru beztroskie zabawy na sankach, nartach, czy łyżwach mogą być niebezpieczne, jeśli odbywać się będą w sposób bezmyślny i w miejscach do tego nieprzeznaczonych, m.in. blisko drogi czy zbiornika wodnego.

Strażnicy przypomnieli również zasady, jakimi trzeba się kierować w przypadku, kiedy przytrafi się nieszczęśliwy wypadek i konieczne jest wezwanie pomocy. Zajęcia prowadzone były przy pomocy specjalnie w tym celu przygotowanej prezentacji, pełniej kolorowych obrazków i wesołych wierszyków adekwatnych do omawianych zagadnień.

Akcja ,,Bezpieczne ferie ze Strażą Miejską” potrwa do 23 lutego. W tym czasie funkcjonariusze Straży Miejskiej będą częściej przeprowadzać kontrole: zamarzniętych akwenów wodnych, które w zimie mogą służyć za lodowiska, miejsc i zabaw dzieci i młodzieży niekorzystającej z zorganizowanych form wypoczynku takich jak place zabaw, skwery i podwórka oraz punktów sprzedaży alkoholu, zwłaszcza w zakresie dostępu do niego osób nieletnich.

Inf. UM Mszana Dolna

Limanowa - najnowsze informacje