sobota, 6 lipca 2019 10:22

Mszana Dolna: Jak długo kierowcy będą jeździć ulicą bez wymalowanych pasów?

Autor Marzena Gitler
Mszana Dolna: Jak długo kierowcy będą jeździć ulicą bez wymalowanych pasów?

Kierowcy w Mzsanie Dolnej jeżdżą już wyremontowanym odcinikem DK 28. Do zakończenia prac pozostało tylko namalowanie oznakowania poziomego. Kiedy zostanie wykonane?

Remontowany odcinek DK28 przebiegający przez Mszanę Dolną był już zniszczony i nawierzchnia nie spełniała parametrów właściwej szorstkości czyli była za śliska. Wymieniona została warstwa ścieralna na odcinku 1 km. Pozostało Jeszcze tylko odtworzenie oznakowania poziomego, które nie jest robione bezpośrednio po ułożeniu warstwy bitumicznej.

Wykonanie oznakowania poziomego na nowo ułożonej nawierzchni wymaga zachowania tzw. okresu karencji, który wynosi od 2 do 4 tygodni. Wynika to z konieczności wytarcia z warstwy ścieralnej nadmiernej ilości zanieczyszczeń ropopochodnych pochodzących ze składu mieszanki bitumicznej. W ten sposób uzyskuje się lepsze parametry przyczepności oznakowania z nawierzchnią oraz właściwy efekt trwałości i lepszej widzialności w porze nocnej.

Oznakowanie poziome na drodze krajowej nr 28, odcinku ul. Kolbego i Piłsudskiego zostanie wykonanie zgodnie z obowiązującym projektem organizacji ruchu. W stosunku do oznakowania, które istniało, nie będą wprowadzane żadne zmiany. Oznakowanie przejść dla pieszych pozostanie w tych samych miejscach, w których były przed remontem.

Zakończenie wykonywania oznakowania poziomego zaplanowane jest na 12 lipca 2019 r., pod warunkiem jednak, że będą sprzyjające warunki atmosferyczne. Koszt wszystkich prac wyniesie 850 481,69 zł.

inf. i foto: GDDKiA

Limanowa - najnowsze informacje