środa, 9 października 2019 10:41

Mszańska "jedynka" zadbała o bezpieczeństwo swoich podopiecznych

Autor Marzena Gitler
Mszańska "jedynka" zadbała o bezpieczeństwo swoich podopiecznych

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej zgłosiła się do udziału w ogólnopolskiej akcji „Odblaskowa szkoła”, która ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i wspólnoty lokalne realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe.

Celem konkursu jest wyposażenie uczniów w elementy odblaskowe oraz zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Udział w akcji daje możliwość wykazania, że szkoła do niej zgłoszona nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych, zwłaszcza w drodze do i ze szkoły.

- W myśl idei, która przyświeca akcji, wyposażyliśmy wszystkich uczniów naszej szkoły w elementy odblaskowe: rozdaliśmy łącznie 99 kamizelek odblaskowych oraz 9 opasek odblaskowych w klasach 1-8 – podkreśla szkolny koordynator akcji. - Dodatkowo wyposażyliśmy w odblaski również uczniów klasy ”0” oraz oddziału przedszkolnego. Nasi wychowankowie objęci opieką świetlicy szkolnej wzięli udział w akcji plastycznej, w ramach której namalowali farbami ogromny plakat pokazujący różne ważne elementy bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Młodzież szkolna wysłuchała również prelekcji policjanta, który przypomniał zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz podkreślił jak ważne dla naszego bezpieczeństwa są odblaski. Ogłosiliśmy również szkolny konkurs plastyczny na plakat lub komiks pt.” Bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz konkurs wiedzy o przepisach i zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym”, który będzie realizowany w ramach godzin z wychowawcą jako ważny element profilaktyki. Z niecierpliwością czekamy na efekty pracy uczniów – dodają organizatorzy.

Anna Mrózek-Kotarska

Limanowa - najnowsze informacje