środa, 9 listopada 2022 14:14

Na finiszu bardzo ważna inwestycja w gminie Chełmiec

Autor Joanna Jamróz-Haładyj
Na finiszu bardzo ważna inwestycja w gminie Chełmiec

Kierowcy mogą już przyjechać po nowej nawierzchni nowego mostu w gminie Chełmiec. Do wykonania została jedynie warstwa ścieralna na całym obszarze skrzyżowania – te roboty zostaną wykonane w najbliższą sobotę, 12 listopada przy zamkniętym ruchu.

Pozostanie jeszcze włączenie do tej drogi ul. Jagodowej wraz z chodnikiem. Przewidywane zakończenie wszystkich prac – koniec bieżącego roku.

- To bardzo ważna inwestycja

– mówi starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski.

– Po jej zakończeniu można będzie komfortowo przejechać wielokilometrowym odcinkiem drogi. To jeden z wielu projektów, które obecnie realizujemy na drogach powiatowych.

Cała inwestycja polegała na rozbudowie drogi powiatowej wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego, budowie dojazdów, przebudową skrzyżowania z ul. Jagodową i ul. Białą, przebudową istniejących zjazdów, budową oświetlenia ulicznego w obrębie skrzyżowania, a także umocnieniem koryta potoku w obrębie mostu.

Koszt całkowity zadania: 2 330 530,78 zł, dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1 454 817,00 zł, wkład własny Powiatu: 632 493,00 zł.

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje