poniedziałek, 23 października 2023 05:17

Na Rynek Główny wróciły parasole. Co z nowymi stoiskami kwiaciarek?

Autor Mirosław Haładyj
Na Rynek Główny wróciły parasole. Co z nowymi stoiskami kwiaciarek?

Jesienią ubiegłego roku na krakowskim rynku pojawił się prototyp nowego stoiska dla sprzedających kwiaty − stanowisko testowe, którego funkcjonalność i przydatność, a także oddziaływanie na przestrzeń stanowiły punkt wyjścia do dalszych prac nad rozwojem projektu i stworzenia wersji finalnej. W wyniku testów zebrano opinie i uwagi, które pozwoliły rozwinąć model prototypu. Proces ten uzyskał wsparcie w ramach ministerialnego Programu Rozwoju Sektorów Kreatywnych 2023.

Miasto zaproponowało zmianę formy stoisk dla sprzedających kwiaty na Rynku Głównym, mając na uwadze zarówno konieczność poprawy komfortu kwiaciarek, jak też przygotowanie trwałej formy zgodnej z założeniami parku kulturowego oraz uchwały krajobrazowej.

Wprowadzenie do etapu testowania prototypu stoiska kwiatowego nastąpiło po kilkumiesięcznych konsultacjach, w które byli zaangażowani sprzedający kwiaty oraz przedstawiciele miasta, służby konserwatorskie, podmioty zajmujące się planowaniem przestrzennym i architektonicznym. Powstało stoisko spełniające odpowiednie parametry, zaprojektowane specjalnie dla tej przestrzeni, uwzględniające specyfikę pracy kwiaciarek i wymogi planu miejscowego. Testy pierwszego prototypu potrwały do końca września − stwierdzono, że ważne jest sprawdzenie funkcjonalności stoiska w różnych warunkach atmosferycznych, także w trakcie letnich upałów.

W wyniku zebranych opinii i uwag – zarówno kwiaciarek, jak też głosów opinii publicznej – podczas spotkań roboczych z udziałem użytkowników stoisk, projektantów oraz służb miejskich zaangażowanych w ten proces wypracowano listę zmian. Po wprowadzeniu ich do projektu stoisko stanie się bardziej funkcjonalne przy jednoczesnym zachowaniu nawiązania do tradycji. Uznano między innymi, że stoisko powinno być zbliżone do formy tradycyjnego straganu, a nie pawilonu. Zgłaszający uwagi postulowali zastosowanie zadaszenia w formie parasoli – jako nawiązanie do tradycji handlowych Rynku Głównego. Zwrócono też uwagę na potrzebę korekty wysokości modelu i zaakcentowania roślinnych motywów kwiatowych nawiązujących do twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Uznano też, że zastosowanie lameli powinno zostać ograniczone, co pozwoli zwiększyć przezierność obiektu.

Zebrane uwagi zostały wykorzystane w trakcie przygotowania docelowego modelu stoiska, który może być powielany dla wszystkich użytkowników targowiska kwiatowego na krakowskim rynku – planowany termin zakończenia prac to koniec października. Na płycie Rynku Głównego nowe stanowisko dla sprzedających kwiaty pojawi się w listopadzie.

Proces design thinking – kolektywnego projektowania modelu uwzględniającego kontekst dziedzictwa przestrzeni i potrzeb użytkowników uzyskał dotację w wysokości prawie 196 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Rozwoju Sektorów Kreatywnych 2023. Prace koordynuje Krakowskie Forum Kultury. Projektantem stoiska jest pracownia Latala Design.

Aktualnie prototyp pierwszego stoiska został przeniesiony na Wesołą, gdzie będzie wykorzystywany przez miejskie instytucje kultury − Krakowskie Forum Kultury oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe do rozmaitych aktywności kulturalnych, w tym przedsięwzięć promujących design. To mobilny obiekt, który może być wykorzystywany w różnych przestrzeniach miasta.

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka