czwartek, 7 maja 2020 13:38

Najnowsze dane na temat koronawirusa w gminie Proszowice

Autor Manuel Langer
Najnowsze dane na temat koronawirusa w gminie Proszowice

Urząd miasta i gminy Proszowice podał najnowsze dane nt.  sytuacji   epidemicznej w rejonie. Wszystkie udostępnione publicznie dane     przedstawione są na grafice.

Info/foto: UGIMP

Proszowice - najnowsze informacje