sobota, 11 maja 2024 04:11

Niemal 100 żołnierzy przemaszeruje przez miasto i gminę Kalwaria Zebrzydowska

Autor Mirosław Haładyj
Niemal 100 żołnierzy przemaszeruje przez miasto i gminę Kalwaria Zebrzydowska

Od soboty (11 maja) do niedzieli (12 maja) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska odbędzie się szkolenie wojskowe. Zorganizowany zostanie przemarsz żołnierzy według wyznaczonej trasy: Lgota, Wysoka, Kalwaria Zebrzydowska oraz Barwałd Górny.

6 maja na ręce urzędników z Kalwarii Zebrzydowskiej wpłynęło pismo od Dowódcy 12 batalionu lekkiej piechoty w Oświęcimiu (112 blp), pułkownika Piotra Salachny. W przesłanym liście pojawiła się informacja, że od 11 do 12 maja na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska odbędzie się szkolenie wojskowe. Zorganizowany zostanie przemarsz według wyznaczonej trasy: Lgota, Wysoka, Kalwaria Zebrzydowska oraz Barwałd Górny.

-Celem szkolenia będzie prowadzenie zintegrowanych działań taktycznych w stałym rejonie odpowiedzialności 112 blp w Oświęcimiu, o charakterze powszechnym, permanentnym i nieliniowym.Podczas szkolenie nie przewiduje się użycia środków pozoracji pola walki. Organizator szkolenia - D-ca 112 blp w Oświęcimiu, bierze pełną odpowiedzialność za jego przebieg, zabezpieczy teren na czas jego organizacji oraz usunie wszelkie oznakowania i śmieci po jego zakończeniu. Szkolenie nie spowoduje wstrzymania ani utrudnień w ruchu drogowym

-informują urzędnicy.

W wojskowym szkoleniu weźmie udział ok. 100 żołnierzy. Urzędnicy proszą, by zgłaszać ewentualne problemy czy trudności w związku z realizacją tego szkolenia na terenie miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje

Rozrywka