piątek, 20 października 2023 13:02

Nowa hala sportowa na jubileusz 65-lecia IX LO

Autor Mirosław Haładyj
Nowa hala sportowa na jubileusz 65-lecia IX LO

19 października, przy okazji jubileuszu 65-lecia szkoły, otwarta została nowa hala sportowa przy IX Liceum Ogólnokształcącym. Poza uczniami liceum, z hali sportowej skorzystają też dzieci i młodzież z pobliskiej szkoły podstawowej i innych okolicznych placówek edukacyjnych. Popołudniami obiekt będzie służył także mieszkańcom dzielnicy.

Przekazania już 14. tego typu obiektu, wybudowanego w ramach prowadzonego przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie programu „Pędem do hali”, dokonał zastępca prezydenta Krakowa Andrzej Kulig.

W ramach inwestycji Gminy Miejskiej Kraków, zrealizowanej pod nadzorem Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, powstały hala sportowa wraz z salą fitness i łącznikiem prowadzącym do szkoły, dodatkowa infrastruktura towarzysząca – w tym wielofunkcyjne boisko zewnętrzne o nawierzchni syntetycznej wraz z trybunami od strony wschodniej hali i siłownia plenerowa, wykonano też zagospodarowanie terenu (drogę wewnętrzną, chodniki, miejsca postojowe).

Hala sportowa IX LO składa się z dwóch części – dwukondygnacyjnej i częściowo podpiwniczonej sali sportowej z trybunami wewnętrznymi i dwukondygnacyjnego, częściowo podpiwniczonego zaplecza szatniowego z salą fitness o powierzchni 124 m² na I piętrze.

Główną część inwestycji stanowiła hala o wymiarach pola gry 40 m x 20 m, z boiskami do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną i futsal oraz trybuną dla 140 widzów. W tej części budynku znajdują się również: szatnia z toaletą dla trenera, podręczny, przelotowy magazyn, dostępny także z zewnątrz. Na trybunach są schody prowadzące na poziom +1, na którym zlokalizowano ciąg komunikacyjny prowadzący na zewnątrz – do trybun zewnętrznych, a także poprzez korytarz do budynku szkoły. Przy korytarzu komunikacyjnym zlokalizowano z kolei klatkę schodową, a także podnośnik w murowanym szybie – łączące wszystkie poziomy budynku. W kondygnacji podziemnej, znajdującej się tylko pod trybunami wewnętrznymi, umiejscowiono magazyn.

Zaplecze szatniowe na poziomie parteru składa się z: pomieszczenia porządkowego, pomieszczenia dozorcy, toalety damskiej, męskiej i dla osób z niepełnosprawnościami, czterech zespołów szatniowych, umywalni, natrysków, szatni wyposażonej w oddzielne łazienki dla trenera, magazynu, pomieszczenia technicznego i jest komunikacyjnie powiązane z halą sportową.

Na poziomie I piętra znajdują się: sala fitness, szatnie z toaletami i natryskami, magazyn oraz szatnia z toaletą dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek został zaprojektowany w formie nowoczesnej bryły i we współczesnym wyrazie architektonicznym. Składa się z elementów o różnych wysokościach. Dominującą bryłę stanowi hala sportowa wraz z częścią zaplecza szatniowego i salą fitness. Pozostałe elementy budynku stanowią układy parterowe. Na części dachu znajduje się pas zieleni. Od strony wschodniej budynku zlokalizowane są: zewnętrzne, wielofunkcyjne boisko sportowe (31 m x 18 m) o nawierzchni syntetycznej z trybunami, siłownia plenerowa i tereny zielone.

Wszystkie poziomy i pomieszczenia przeznaczone dla użytkowników obiektu są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. W obiekcie znajdą się również łazienki, przebieralnie, natryski i urządzenie transportu pionowego przystosowane do ich potrzeb. Przed budynkiem zapewnione jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, a chodniki posiadają obniżenia przystosowane do najazdu wózkiem.

Poza uczniami IX LO, z hali sportowej skorzystają też dzieci i młodzież z pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 33 oraz innych okolicznych placówek edukacyjnych. Popołudniami obiekt będzie służył także mieszkańcom dzielnicy.

Podczas obchodów jubileuszu IX LO wojewoda małopolski Łukasz Kmita wręczył zasłużonym nauczycielom odznaczenia państwowe.

– Grono pedagogiczne IX LO w Krakowie realizuje swoją misję w oparciu o takie wartości jak: uczciwość, mądrość i szacunek. Współpracuje z rodzicami i uczniami zgodnie z zasadą partnerstwa. Spod Państwa skrzydeł wychodzą młodzi ludzie, odpowiedzialni za siebie i innych. Wręczone dziś odznaczenia są wyrazem uznania Państwa zasług w pracy zawodowej i dydaktycznej. Serdecznie gratuluję i życzę, by zamiłowanie do zawodu, który Państwo wykonują, nigdy Was nie opuściło – powiedział wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Wojewoda wręczył dwa Srebrne Krzyże Zasługi oraz Złoty i Srebrny Medal za Długoletnią Służbę. Odznaczenia przyznał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Edukacji i Nauki, z inicjatywy Wojewody Małopolskiego.

Podczas obchodów jubileuszu 65-lecia IX LO w Krakowie oddano do użytku nową halę sportową, salę fitness, boisko zewnętrzne i siłownię plenerową. Odbyły się także ślubowanie klas pierwszych i prezentacja szkolnych drużyn sportowych. Uroczystości uświetnił występ chóru szkolnego.

Pędem do hali

To kolejny obiekt tego typu zrealizowany w ramach prowadzonego przez Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie programu „Pędem do hali”, dzięki któremu coraz więcej krakowskich placówek edukacyjnych, a także klubów sportowych może pochwalić się nowoczesnymi halami i salami sportowymi, dającymi szerokie możliwości pod kątem różnorodnych zajęć i treningów. Za sprawą ZIS w Krakowie powstało już 14 nowych hal sportowych. 5 września otwarty został obiekt przy Szkole Podstawowej nr 26. Jeszcze w tym roku planowane jest oddanie do użytku kolejnej hali – przy Szkole Podstawowej nr 89

W 2024 roku zostaną natomiast oddane do użytku hala sportowo-widowiskowa na terenie XXX Liceum Ogólnokształcącego oraz hala sportowa przy VIII Liceum Ogólnokształcącym gdzie z miesiąca na miesiąc wyraźnie postępują prace budowlane.

Inf. i foto: UMK

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka