poniedziałek, 19 lutego 2024 10:43

Nowa inwestycja infrastrukturalna w Krakowie. Powstanie linia tramwajowa

Autor Katarzyna Domagała
Nowa inwestycja infrastrukturalna w Krakowie. Powstanie linia tramwajowa

W Krakowie planowana jest nowa inwestycja infrastrukturalna. Będzie dotyczyć ona południowo-zachodniej części miasta. Przedsięwzięcie zakłada również powstanie nowej linii tramwajowej.

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie ogłosił przetarg na opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji rozbudowy ulicy Bunscha i budowy ulicy Humboldta. Co istotne, głównym elementem przedsięwzięcia ma być też nowa linia tramwajowa w południowo-zachodniej części Krakowa.

Inwestycja ma ułatwić poruszanie się w południowo-zachodniej części Krakowa. ZIM ogłosił przetarg na wykonawcę koncepcji rozbudowy ul. Bunscha, budowy ulicy Humboltda oraz budowy nowej linii tramwajowej i tras rowerowych. W ramach zadania ma zostać także rozbudowana ul. Skotnicka po obu stronach autostradowej obwodnicy Krakowa.

Zadaniem projektanta, którego chcemy wyłonić w przetargu będzie zaproponowanie przynajmniej 3 wariantów koncepcji tej inwestycji, spośród których wskazane będzie rozwiązanie preferowane do dalszych prac. Będzie ono także stanowić podstawę do uzyskania decyzji środowiskowej. W ramach tego postępowania przeprowadzone będą konsultacje społeczne – mówi Łukasz Szewczyk, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie.

Szczegóły planu

Jak informuje ZIM, wykonawca na kompletną realizację zadania (zaproponowanie wariantów koncepcji, uzyskanie wszelkich uzgodnień, wskazanie rozwiązania optymalnego, przygotowanie i złożeniem materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej i uzyskanie tej decyzji) będzie miał 20 miesięcy od podpisania umowy.

Zgodnie z planem, ul. Bunscha ma zostać rozbudowana na odcinku ok. 1,4 km. Na jej przedłużeniu ma powstać ulica Humboldta o długości ok. 1.3 km. Następnie na odcinku od ul. księdza Trockiego do węzła autostradowego A4 Kraków – Skawina ma zostać rozbudowa ul. Skotnicka (ok. 1 km).

Wzdłuż tych wszystkich elementów układu drogowego powstanie nowa linia tramwajowa. Będzie się ona zaczynała od pętli Czerwone Maki. Dodatkowo, planuje się rozbudowę ul. Skotnickiej na odcinku od węzła autostradowego do obwodnicy Skawiny (1 km) w dwóch wariantach.

Ponadto, powstaną także trasy rowerowe, chodniki i przystanki autobusowe. Przebudowane będą też skrzyżowania, a także wybudowana lub przebudowana infrastruktura podziemna. Termin składania ofert mija 22 marca br. Szczegóły na stronie Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie.

Źródło: krakow.pl

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka