wtorek, 8 grudnia 2020 12:09

Nowe Brzesko z nowym mostem? To już pewne

Autor Wiktoria Mitura
Nowe Brzesko z nowym mostem? To już pewne

Przeprawa mostowa na Wiśle w Nowym Brzesku lata świetności ma już za sobą. Konieczna jest budowa nowego, bezpiecznego mostu, który przyniesie same plusy, nie tylko gminie Nowe Brzesko, ale też całemu powiatowi proszowickiemu. 16 listopada wiceminister funduszy i polityki regionalnej przekazała zarządowi województwa pozytywną opinię dotyczącą dofinansowania z budżetu państwa prac nad dokumentacją potrzebną do budowy mostu.

Wkrótce rozpoczną się prace nad przygotowaniem dokumentacji pod budowę nowego mostu na Wiśle na terenie gminy Nowe Brzesko. Inwestycja otrzymała wsparcie z rządowego programu Mosty dla Regionów. Województwo otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w wysokości 1,6 mln zł.  Natomiast cały koszt przygotowania dokumentacji będzie wynosił około 2 mln złotych.

- Mosty dla Regionów to odpowiedź na potrzeby lokalnych społeczności i samorządów, które ze wglądu na wysoki koszt budowy mostów nie były w stanie samodzielnie sfinansować tego typu inwestycji. Na realizację programu polski rząd przeznaczył 2,3 mld zł z budżetu państwa. Przeprawa, dla której dziś przekazujemy pozytywną opinię na dofinansowanie przygotowania potrzebnej dokumentacji, jest trzecią w województwie małopolskim. Ta inwestycja to szansa na rozwój regionu – podkreśla Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Aktualnie trwają prace nad opracowaniem raportu oddziaływania na środowisko, a także aktualizacją opracowanej koncepcji, która zawiera trzy warianty lokalizacji nowego mostu przebiegającego przez Wisłę. Jakie to warianty?

 • Wariant nr 1 tzw. „sierosławicki”,
 • Wariant nr 2 tzw. „nękanowicki”;
 • Wariant nr 3 tzw. „hebdowski”.

Otrzymanie środowiskowej decyzji planowane jest na drugi kwartał 2021 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Brzesko Krzysztof Madejski uważa, że budowa nowego mostu to inwestycja strategiczna, która pomoże w rozwoju gminy.

- Ta inwestycja jest niezbędna. Obecnie mamy na swoim terenie most. Faktem jest, że jest to most, który cyklicznie jest remontowany i potrzebuje cały czas działań naprawczych. W bliskiej lokalizacji obecnego mostu mamy strefę gospodarczą. Budowa nowego mostu w pobliskim terenie obecnego mostu jest warunkiem tego, aby nasza gmina mogła się rozwijać i żebyśmy mogli pozyskiwać inwestorów – skomentował burmistrz.

Co przewiduje inwestycja?

 • Budowę mostu na rzece Wisła wraz z dojazdami i nowym przebiegiem DW775 klasy G, po nowym śladzie;
 • Budowę skrzyżowań z istniejącą drogą krajową DK79, drogą wojewódzką DW964 oraz pozostałych połączeń istniejącego układu drogowego;
 • Budowę obiektów inżynierskich – wiaduktów i przepustów;
 • Budowę układu komunikacyjnego dla pieszych i rowerzystów w rejonie skrzyżowań oraz w dowiązaniu do istniejących ciągów;
 • Przebudowę istniejącego układu drogowego w miejscu krzyżowania się z nową drogą,
 • Budowę układu dróg dojazdowych;
 • Budowę systemu odwodnienia obiektu i drogi DW775;
 • Budowę oświetlenia ulicznego;
 • Budowę, rozbiórkę, przebudowę oraz zabezpieczenie kolidujących urządzeń obcych;
 • Zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego, w tym nasadzenia zieleni na projektowanych rondach;
 • Budowę urządzeń ochrony środowiska.

Nowy most to kluczowa rola komunikacyjna dla tej części Małopolski

Droga wojewódzka nr 775 relacji Słomniki-Ispina (26km) zlokalizowana w północnej części województwa małopolskiego tworzy z drogą wojewódzką nr 776 główny układ komunikacyjny powiatu proszowickiego. Połączenie dróg krajowych nr 7 i 79 oraz dróg wojewódzkich nr 964 i 776 pozwoli na zwiększenie rozwoju powiatu.

- Budowa mostu na Wiśle wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 775 na odcinku od drogi krajowej 79 do drogi wojewódzkiej 964 na terenie gmin Nowe Brzesko i Drwinia to ważne przedsięwzięcie infrastrukturalne w naszym regionie. Otrzymując wsparcie z rządowego programu Mosty dla Regionów już niebawem ruszymy z pracami przygotowawczymi, związanymi z pierwszym etapem realizacji, czyli pełnym przygotowaniem dokumentacji – mówi marszałek Witold Kozłowski. Po czym dodał: - Budowa nowego mostu w ciągu DW 775 poprawi poziom życia mieszkańców, zwiększy bezpieczeństwo oraz zapewni rozwój społeczno – gospodarczy, a tym samym poprawi konkurencyjność i wizerunek województwa małopolskiego.

Gmina Nowe Brzesko to tak zwana „proszowicka spiżarnia”. Dlaczego? W gminie Nowe Brzesko działa wiele gospodarstw rolnych, które prowadzą dystrybucje. Polepszenie infrastruktury drogowej zwiększy konkurencyjność regionu na tle innych.

„Nowobrzeski Obszar Gospodarczy”

W gminie Nowe Brzesko funkcjonuje „Nowobrzeski Obszar Gospodarczy”. Na tym terenie, która ma ponad 30 ha, planowane jest utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej Krakowskiego Parku Technologicznego. Dlatego podstawą jest, aby infrastruktura drogowa została rozbudowana. Jest to szansa na zwiększenie zainteresowania inwestorów oraz na szybszy rozwój regionu, a przede wszystkim na stworzenie nowych miejsc pracy.

- Nowy most to odpowiedź na potrzeby mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców. Uwarunkowania regionu sprzyjają prowadzeniu intensywnej działalności rolnej. Funkcjonuje tam kilka tysięcy gospodarstw rolnych. Aby gmina i powiat mogły się rozwijać i być atrakcyjne dla mieszkańców oraz inwestorów,  potrzebne są nowoczesne szlaki komunikacyjne – powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Prawie 100 mln złotych na most w Nowym Brzesku

Koszt całkowity budowy nowego mostu na Wiśle w gminie Nowe Brzesko wraz z drogami dojazdowymi jest szacowany na 97 milionów złotych. Samorząd będzie mógł się ubiegać o dofinansowanie budowy z Funduszu Dróg Samorządowych. Maksymalnie może otrzymać 80% kosztów – czyli bardzo dużo.

Info i foto: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Proszowice - najnowsze informacje