czwartek, 18 stycznia 2024 14:58

Nowoczesny obiekt w Krzeszowicach gotowy na przyjęcie pacjentów

Autor Marzena Gitler
Nowoczesny obiekt w Krzeszowicach gotowy na przyjęcie pacjentów

W piątek, 12 stycznia oficjalnie otwarto nowy budynek Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Krzeszowicach. W tzw. balneologii powstało nowoczesne centrum rehabilitacji, do którego trafiać będą pacjenci po udarach i wypadkach z całej Polski.

Łukasz Smółka: Bardzo się cieszę, że ta inwestycja została zrealizowana

Dawny Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu, przy ul. Daszyńskiego w Krzeszowicach, zwany też balneologią, doczekał się otwarcia wartej ponad 38,5 mln zł inwestycji. W wydarzeniu wzięli udział m.in. poseł Andrzej Adamczyk, wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka, członek zarządu Województwa Małopolskiego Iwona Gibas, radni sejmiku Wojciech Kozak i Rafał Kosowski, starosta krakowski Wojciech Pałka, radny Powiatu Krakowskiego Adam Ślusarczyk, Burmistrz Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk oraz przedstawiciele duchowieństwa, służb mundurowych, samorządu, instytucji małopolskich i mieszkańcy Krzeszowic. Posłankę Dorotę Marek reprezentowały panie z jej biura poselskiego.

- Bardzo się cieszę, że ta inwestycja została zrealizowana, bo inwestycja w zdrowie mieszkańców Małopolski jest bezcenna, stad nasza decyzja o rozbudowie szpitala w Krzeszowicach - mówił wicemarszałek Łukasz Smółka, który jest mieszkańcem gminy Krzeszowice i osobiście wielokrotnie bywał na budowie nowego budynku. - W tej placówce jest najlepsza kadra w Małopolsce, co pacjenci często potwierdzają, bo wjeżdżają do szpitala na wózku inwalidzkim, a wychodzą o własnych siłach. Nowy budynek został w pełni przystosowany do przyjmowania osób z niepełnosprawnościami, żeby pacjenci czuli się komfortowo. Mają do dyspozycji nowoczesne i komfortowe sale szpitalne, szatnie, łazienki, a w salach rehabilitacji całą gamę sprzętu wspierającego leczenie. To np. maszyna do nauki chodzenia, która odciąża pacjenta, pomaga w rehabilitacji i przyspiesza szybki powrót do zdrowia. Oprócz sal szpitalnych do dyspozycji pacjentów jest też nowoczesny basen, ponieważ rehabilitacja w wodzie znacznie powprawia i ułatwia proces leczenia - podkreślił wicemarszałek, dodając, że słowa danego mieszkańcom dotrzymano.

Nie zabrakło gratulacji dla dyrektor Karoliny Wróblewskiej, która od dwóch lat kieruje placówką, oraz podziękowań dla tych, którzy przyczynili się do jej rozbudowy. Uroczystość była też okazją do uhonorowania pracowników ośrodka, złotymi i srebrnymi medalami za wieloletnią pracę w służbie zdrowia. Część oficjalną zakończyło wręczenie przez wicemarszałka Łukasza Smółkę symbolicznego klucza do nowego budynku pacjentom, przecięcie wstęgi, poświęcenie i zwiedzanie nowego budynku szpitala oraz bankiet.

Leczy od 250 lat

Historia placówki sięga niemal 250 lat. Lecznicze właściwości tutejszych wód siarczanych zauważono już w XVII wieku. Pierwszy zapis o ich wykorzystaniu do leczenia bydła ówczesny proboszcz ks. Bernard Bocheński zamieścił w kronice parafialnej w 1625 roku. W już w XVIII wieku zostały przebadane dwa miejscowe źródła wody siarczanowo-wapniowo-siarczkowej i wody żelazistej i wykorzystywane później przez pacjentów, a miejscowość zyskała sławę uzdrowiska. W XIX wieku w tzw. Starym Szpitalu, wzniesionym przez Zofię Potocką leczyli się górnicy, pracownicy dworscy, folwarczni i leśni Hrabstwa Tenczyńskiego. Pierwszemu, odnowionemu w początkowym etapie modernizacji, pawilonowi „Zofia”, imię w połowie XIX w. nadał ojciec polskiej balneologii Józef Dietl. W ten sposób chciał uhonorować zasługi fundatorki krzeszowickich łazienek – żony Artura Potockiego, Zofii z Branickich.

W latach 1966–1968 przeprowadzono prace adaptacyjne w budynku łazienek Zofia i częściowo rozbudowano ośrodek, który jako Górniczy Ośrodek Rehabilitacyjny Narządów Ruchu przyjął pierwszych pacjentów w 1970 roku. Placówkę rozbudowywano na przełomie lat 70. i 80. XX i na początku XXI w. W 2007 roku były obawy, że ośrodek zostanie sprywatyzowany, ale ostatecznie placówka, która przynosiła zysk nie została wytypowana do sprzedaży. Tym bardziej, że od 2004 roku w rozbudowę ośrodka zainwestowało Województwo Małopolskie, które na modernizację szpitala wydało 12 mln zł.

Rozbudowa przebiegała etapowo. Najpierw zmodernizowano zabytkowy pawilon Zofia, a potem, w miejscu wyburzonego starego budynku kuchni oraz pralni (z lat 60- i 70-tych), wybudowano nowy oddział rehabilitacyjny z w pełni wyposażoną bazą zabiegową i miejscami w szpitalnych pokojach na pierwszym i drugim piętrze. W 2020 roku dzięki wsparciu ministrów Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak i związanego z Krzeszowicami Andrzeja Adamczyka, do środków wojewódzkich dołączyły fundusze unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Planów nie pokrzyżowała, choć utrudniła, pandemia covid. Ośrodek nie zawiesił też na czas wyburzania starych i budowy nowych obiektów swojej działalności, co było nie lada wyzwaniem. Wykonawcą ambitnej inwestycji, realizowanej w formule „zaprojektuj i wybuduj”, została wyłoniona w przetargu firma WODPOL, która na swoim koncie ma wiele wysoko ocenianych realizacji.

W otwartym w piątek budynku znalazł się oddział szpitalny rehabilitacji neurologicznej, oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej, dzienny ośrodek opieki geriatrycznej, ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci i świetnie wyposażona część zabiegowa dla pacjentów szpitalnych i ambulatoryjnych: sale do kinezyterapii, terapii zajęciowej, symulator przestrzeni domowej i basen do hydro-kinezyterapii.

Powstało nowe wejście główne, podjazd dla karetek, rejestracja, szatnia, dział przyjęć, specjalistyczne gabinety lekarskie dla ośrodków dziennych oraz pomieszczenia pro-morte i kaplica (obecnie w trakcie realizacji). Dzięki inwestycji znacznie poprawił się standard opieki nad pacjentami. Dotychczasowe 4- i 5-osobowe pokoje z łazienką na korytarzu zamieniono na 2- i 3-osobowe z własnym sanitariatem.

Nowoczesny trzykondygnacyjny budynek o powierzchni ok. 3700m2 z pozostałymi obiektami szpitala połączono dzięki przebudowie łącznika komunikacyjnego. Nowy budynek zgrabnie harmonizuje z zabytkową częścią placówki, która w listopadzie ubiegłego roku została przemianowana na Małopolski Szpital Rehabilitacyjny w Krzeszowicach. Całość pochłonęła ponad 38,5 mln zł, w tym 17,2 mln zł w ramach dotacji z Funduszy Europejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, 15 mln zł stanowił wkład własny, a prawie 800 tys. zł pochodziło z Budżetu Państwa. Natomiast całkowity koszt tej inwestycji to ponad 38,5 mln zł.

Małopolski Szpital Rehabilitacyjny w Krzeszowicach to wiodąca placówka w Małopolsce, kompleksowo zajmująca się rehabilitacją narządu ruchu z wykorzystaniem naturalnych surowców, takich jak wody lecznicze i borowiny, i najnowocześniejszych metod rehabilitacji oraz specjalistycznego sprzętu. W szpitalu jest blisko 200 łóżek dla pacjentów stacjonarnych (po udarach czy wypadkach) a codziennie z pomocy zabiegowej korzysta łącznie blisko 400 osób.

Powiat krakowski

Powiat krakowski - najnowsze informacje

Rozrywka