czwartek, 28 grudnia 2023 11:29

Nowy Sącz i Tarnów stolicami nowego województwa? "Waga rośnie wobec gęstości zaludnienia i dynamiki demograficznej"

Autor Patryk Trzaska
Nowy Sącz i Tarnów stolicami nowego województwa? "Waga rośnie wobec gęstości zaludnienia i dynamiki demograficznej"

Nowy Sącz wraz z Tarnowem stolicami nowego województwa? Brzmi abstrakcyjnie, jednak w rzeczywistości powstała już odważna koncepcja zakładająca takie rozwiązanie. W raporcie dra Łukasza Zaborowskiego pt. „Korekta Układu Województw – Ku Równowadze Rozwoju”, opublikowanego przez Instytut Sobieskiego, możemy poznać nowe warianty alternatywnego podziału terytorialnego Polski. Jeden z nich zakłada ustanowienie Nowego Sącza stolicą nowego województwa.

W raporcie „Korekta Układu Województw – Ku Równowadze Rozwoju”, autorstwa dra Łukasza Zaborowskiego, podkreślono konieczność przywrócenia spójności średnich regionów, szczególnie obszarów miejskich o funkcjonalnym znaczeniu. Zaproponowane zostały cztery różne koncepcje reformy administracyjnej w Polsce. Jednym z tych wariantów jest przekształcenie Nowego Sącza i Tarnowa w stolice nowopowstałego województwa sądecko-tarnowskiego.

Raport zakłada przyznanie statusu wojewódzkiego wybranym miastom o wyraźnym zróżnicowaniu względem większych ośrodków lub posiadającym bogatą historię jako centrum regionalne. Właśnie ze względu na te aspekty umiejscowiono Nowy Sącz, który wraz z Tarnowem miałby stać się stolicą województwa sądecko-tarnowskiego.

Poniżej część raportu „Korekta Układu Województw – Ku Równowadze Rozwoju”, dotycząca koncepcji utworzenia województwa sądecko-tarnowskiego. "Drugą brakującą jednostką jest województwo sądecko-tarnowskie. Jakkolwiek luka, którą wypełnia, nie jest tak widoczna na mapie, jego waga rośnie wobec gęstości zaludnienia i dynamiki demograficznej. Województwo składa się ze wschodniej części obecnego małopolskiego, ponadto wchodzą doń Dębica i Mielec z podkarpackiego. Ten odcinek granicy wschodniej uzasadnia nie tylko bliskość geograficzna, ale i zasięg diecezji tarnowskiej. Do zasięgu diecezji nawiązuje też granica województwa na południowym zachodzie. Tu dla zachowania zwartości terytorialnej nowego krakowskiego celowa jest korekta również granic powiatów w okolicach Mszany Dolnej i Szczawnicy. Natomiast na północnym zachodzie Bochnia, ze względu na bliskość ośrodka metropolitalnego, pozostaje w województwie krakowskim. Północną granicę sądecko-tarnowskiego tradycyjnie wyznacza Wisła, co jest dziedzictwem jeszcze z okresu zaborów" – dowiadujemy się z raportu opublikowanego przez Instytut Sobieskiego.

Oczywiście warto zaznaczyć, że na chwilę obecną jest to jedynie koncepcja. Obecnie nie ma planów utworzenia województwa sądecko-tarnowskiego przez państwo.

fot. Mateusz Łysik/Głos24

Polska - najnowsze informacje

Rozrywka