poniedziałek, 24 października 2022 19:46

Nowy Sącz. Złote i Srebrne Jabłka Starosądeckie przyznane!

Autor Joanna Jamróz-Haładyj
Nowy Sącz. Złote i Srebrne Jabłka Starosądeckie przyznane!

24 października starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski wręczył Złote i Srebrne Jabłka Sądeckie.

Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski złożył wiązankę kwiatów pod odsłoniętą dziś w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu tablicą, upamiętniającą ofiary niemieckiej okupacji z lat 1939-1945 i represji komunistycznych w latach 1945-55.

Uhonorował też Złotymi i Srebrnymi Jabłkami Sądeckimi osoby, które przyczyniły się do jej powstania. Wręczył je członek Zarządu Powiatu Edward Ciągło.

Złote Jabłka Sądeckie otrzymali poseł Arkadiusz Mularczyk i Leszek Zakrzewski – prezes nowosądeckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. To wyraz wdzięczności za aktywną działalność i dbałość o zachowanie dziedzictwa historycznego, a także inicjatywę upamiętnienia ofiar terroru.

Srebrnymi Jabłkami Sądeckimi starosta uhonorował generała Jacka Kitlińskiego – dyrektora generalnego Służby Więziennej, pułkownika Tomasza Wierciocha – dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Krakowie oraz profesora Czesława Dźwigaja, autora odsłoniętej dziś tablicy, wmurowanej w ścianę więzienia. To wyraz uznania za wybitne zasługi w twórczości artystycznej, która przejawia się m.in. w licznych pomnikach i tablicach znajdujących się w przestrzeni publicznej Sądecczyzny.

- Naród, który zapomina o swojej przeszłości nie ma przyszłości

– podkreśla starosta Marek Kwiatkowski.

- Dlatego będziemy pamiętać o patriotach więzionych i katowanych w nowosądeckim więzieniu za to, że walczyli o wolną Polskę.

Inf. i foto: SP NS

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje