poniedziałek, 28 marca 2022 13:45

Nowy wiadukt w Bochni coraz bliżej

Autor Katarzyna Jamróz
Nowy wiadukt w Bochni coraz bliżej

Postępują prace na budowie wiaduktu w Bochni, w ciągu DK94, nad ul. K. Brodzińskiego. Roboty rozpoczęły się pod koniec października 2021 r., a na koniec marca ich zaawansowanie wynosi 70%.

Większość robót wykonano

Zabetonowano płytę ustroju nośnego, wykonywana jest izolacja i zasypka przyczółków wiaduktu w Bochni, na DK94. Pozostało do wykonania 30 % robót, to m.in.: dokończenie skrzydeł wiaduktu i zasypki za przyczółkami, warstwy konstrukcyjne dojazdów do wiaduktu, nawierzchnia na wiadukcie, dojazdach i chodnikach, bariery i krawężniki. Po przełożeniu ruchu na nowy obiekt rozebrany zostanie tymczasowy wiadukt objazdowy.

Zakres inwestycji

W ramach inwestycji przewidziano:

  • budowę wiaduktu tymczasowego wraz z drogą tymczasową,
  • rozbiórkę istniejącego wiaduktu, w km 28+878,
  • budowę nowego wiaduktu wraz dojazdami,
  • rozbiórka objazdu tymczasowego,
  • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla nowego wiaduktu.

Budowa nowego wiaduktu podyktowana jest złym stanem technicznym istniejącego obiektu oraz koniecznością dostosowania skrajni pionowej, czyli odległości od poziomu drogi do spodu wiaduktu do obowiązujących przepisów. Istniejący wiadukt powstał  w 1984 r., kiedy obowiązywały inne przepisy i dlatego jego skrajnia zamiast wymaganych aktualnie 4,5 m ma tylko 4,25 m - jest za niski. Nowy wiadukt zaprojektowany został jako obiekt żelbetowy o konstrukcji ramowej. Koszt inwestycji wynosi 3 579 300 zł.

Inf./Fot.: GDDKiA

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje