poniedziałek, 8 stycznia 2024 14:26

Oczekiwane premetro w Krakowie. Jak daleko do celu?

Autor Katarzyna Domagała
Oczekiwane premetro w Krakowie. Jak daleko do celu?

Krakowianie z niecierpliwością oczekują metra, które nie tylko ma usprawnić komunikację miejską, ale także wpłynąć na poprawę jakości powietrza. Miasto sukcesywnie informuje o postępujących pracach, ale do celu jeszcze daleko.

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie poinformował, że obecnie jest w trakcie realizacji umowy na uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pierwszego etapu premetra.

Przypomnijmy, że to kolejny etap procesu inwestycyjnego, który został zapoczątkowany w czerwcu 2021 r. Zostało wówczas opracowane „Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie”. Jego koszt został dofinansowany w wysokości 50 proc. kosztów kwalifikowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu „Łącząc Europę”.

„Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie” miało na celu wskazanie najbardziej efektywnego, niezawodnego i realnego finansowo wariantu budowy wysoko pojemnego transportu szynowego. Autorzy Studium zarekomendowali do dalszych prac wariant premetra przebiegający na kierunku wschód-zachód pomiędzy ul. Jasnogórską a pętlą Wzgórza Krzesławickie. Realizacja linii została podzielona na trzy etapy, z czego pierwszy – centralny – obejmuje odcinek od ul. Piastowskiej do ronda gen. Maczka.

Miasto Kraków poinformowało, że uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia (I etapu premetra) zostało zlecone firmie Łukasz Szkudlarek ekovert z Wrocławia i również jest objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” CEF. W ramach zamówienia wykonawca był zobowiązany m. in. do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących oceny oddziaływania na środowisko budowy pierwszego etapu premetra. Te odbyły się w dniach 5–30 czerwca 2023 r. W ich ramach konsultacji przeprowadzono cztery spotkania stacjonarne dla mieszkańców, w szczególności tych dzielnic przez, które przebiega trasa, tj: II Grzegórzki i XIV Czyżyny, III Prądnik Czerwony, XV Mistrzejowice i XVI Bieńczyce oraz I Stare Miasto. Dodatkowo prowadzone były dyżury telefoniczne.

Uwzględniona wola mieszkańców?

Z informacji Miasta Kraków wynika, że mieszkańcy wyrazili aprobatę dla jak najszybszego rozpoczęcia budowy linii premetra w ramach konsultacji.

Mając na uwadze te postulaty mieszkańców, została podjęta decyzja o wyłączeniu z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach spornego odcinka od Parku Wodnego do ronda gen. Maczka. Wykonawca zaktualizował kartę informacyjną przedsięwzięcia i przedłożył ją do organu prowadzącego postępowanie administracyjne dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Tym samym I etap budowy premetra obejmować będzie odcinek od skrzyżowania ul. Reymonta i ul. Piastowskiej do realizowanej obecnie linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Meissnera – Mistrzejowice) w obszarze ronda Młyńskiego, z czego odcinek od wysokości ul. Akademickiej do włączenia do linii tramwajowej KST, etap IV przebiegać będzie w tunelu. Ustalenie nowego przebiegu premetra na odcinku od ronda Młyńskiego do ronda gen. Maczka będzie przedmiotem odrębnego zlecenia. - czytamy na stroni UMK.
  • Zobacz także:
Kandydat na prezydenta Krakowa: Metro jest niezbędne. Zima to pokazała
– Proszę sobie pomyśleć o komforcie podróżowania po mieście na początku grudnia, zasypanych śniegiem ulicach i chodnikach, rekordowych opóźnieniach komunikacji miejskiej, ogromnych korkach, smogu, frustracji mieszkańców... – mówi w rozmowie z Głosem24 prof. Stanisław Mazur, rektor UEK-u, założyciel …

Grafika: krakow.pl

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka