niedziela, 8 listopada 2020 13:30

Wraca zasiłek opiekuńczy. Jak go dostać?

Autor Wiktoria Mitura
Wraca zasiłek opiekuńczy. Jak go dostać?

Od dziś, ponownie zaczął przysługiwać dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Można go dostać w kilku przypadkach, m.in. w razie zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje też w innym przypadku. W dobie epidemii to dość istotne. Dodatkowy zasiłek można otrzymać w sytuacji, gdy placówki nie mogą zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego działania w czasie epidemii (w sytuacji, gdy część dzieci uczy się stacjonarnie, a część zdalnie).

Kto może się starać o zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek przeznaczany jest za opiekę nad dzieckiem do 8 roku życia, ale i również dla starszych, które posiadają odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności. Przysługuje również rodzicom dzieci do lat 16, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wniosek o zasiłek można złożyć wówczas, gdy niania nie może opiekować się dzieckiem z powodu koronawirusa lub kiedy opiekun dzienny nie może pełnić tej opieki.

Co ważne rodzic nabywa prawo do zasiłku opiekuńczego bez okresu wyczekiwania, jeśli jest objęty ubezpieczeniem chorobowym (np. na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, działalności gospodarczej).

Składanie wniosku

Zasady występowania o dodatkowy zasiłek nie zmieniły się od ostatniego razu. Aby go otrzymać wystarczy złożyć u pracodawcy albo zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie to, jest też wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność składają oświadczenie w ZUS. Można to zrobić przez internet – na Platformie Usług Elektronicznych.

Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Należy pamiętać, że wówczas gdy jeden z rodziców może zapewnić opiekę dziecku (np. gdy jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego) świadczenie nie przysługuje. Zasiłku nie otrzymają również rodzice, którzy pomimo otwarcia placówki podejmą decyzję o pozostawieniu dziecka w domu.

Małopolska - najnowsze informacje