poniedziałek, 1 sierpnia 2022 12:45

Ogłoszono przetarg na budowę Ośrodka Ruczaj

Autor Patryk Trzaska
Ogłoszono przetarg na budowę Ośrodka Ruczaj

To ma być nowe dzielnicowe miejsce spotkań, centrum animacji lokalnego życia kulturalnego i artystycznego. Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił przetarg na budowę Ośrodka Ruczaj.

29 lipca Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił przetarg na budowę Ośrodka Ruczaj. - - Na oferty oczekujemy do 6 września. Mamy nadzieję, że nasz przetarg wzbudzi zainteresowanie firm wykonawczych i jeszcze jesienią będziemy mogli dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty – informuje Łukasz Szewczyk, dyrektor ZIM w Krakowie.

Zgodnie z założeniem, wykonawca będzie miał na budowę Ośrodka Ruczaj 30 miesięcy od daty podpisania umowy. Szacuje się, że koszt realizacji wyniesie ok. 48 mln zł z czego 30 mln zł będzie pochodzić z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych.

Ośrodek Ruczaj – filia Centrum Kultury Podgórza – będzie realizowany przy ul. Jana Kantego Przyzby na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę Limba Eko sp. z o.o. Budynek będzie posiadać cztery kondygnacje nadziemne i dwie podziemne. Bryła budynku będzie zwarta z zaokrąglonymi narożnikami, częściowo podcięta od strony zjazdu do garażu podziemnego dodając jej lekkości. Na elewacjach zostaną zamontowane kolorowe światłołamacze, a foyer w parterze będzie doświetlone przez szklaną fasadę.

W części wejściowej budynku została zaprojektowana reprezentatywna spiralna klatka schodowa i recepcja. Centralną część obiektu zajmie wielofunkcyjna sala widowiskowa z 287 miejscami oraz sceną z przeznaczeniem na koncerty, spektakle teatralne, projekcje filmowe i inne wydarzenia. Sala zostanie wyposażona w technologię sceniczną: m.in. mechanikę sceny, profesjonalne oświetlenie sceny oraz nagłośnienie przystosowane do wyżej wymienionych przedsięwzięć.

Na trzeciej i czwartej kondygnacji przewidziano sale i pracownie edukacyjne: plastyczną, ceramiczną, techniczną, oświatowe, sale muzyczne i taneczne wraz z garderobami oraz pomieszczenia biurowe.

Budynek będzie przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla matek z dziećmi. W Ośrodku Ruczaj przewidziano również miejsce na kawiarnię i salę spotkań klubowych.

Podstawową funkcją Ośrodka Ruczaj będzie pełnienie roli dzielnicowego domu kultury. Obiekt ma być miejscem animacji lokalnego życia kulturalnego, edukacji artystycznej i kulturalnej oraz promocji kultury. Placówka będzie organizatorem wydarzeń kulturalno-społecznych o zasięgu dzielnicowym i miejskim. Jej działalność kulturalna i edukacyjna będzie wielokierunkowa i dostosowana do różnych grup wiekowych. Nie bez znaczenia będzie również promowanie w nowym centrum nauki i technologii. Zgodnie z założeniem, ośrodek ma być także lokalnym forum kreowania i wymiany myśli społecznej, miejscem przyjaznym i otwartym dla lokalnych organizacji pozarządowych, które będą mogły korzystać z pomieszczeń budynku.

W budynku znajdzie się też nowa siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy VIII Dębniki, co znacząco poprawi dostępność do niej dla mieszkańców, z uwagi na dobre skomunikowanie z osiedlami na obszarze dzielnicy.

Ponadto inwestycja obejmuje również wykonanie zagospodarowania terenu i połączenie go z układem komunikacyjnym wybudowanego w latach 2017–2020 osiedla budynków mieszkalnych należących do Gminy Miejskiej Kraków. W ramach prac zewnętrznych zostanie nasadzona nowa zieleń oraz zamontowane obiekty małej architektury.

inf. Kraków.pl

fot. Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Kraków

Kraków - najnowsze informacje