sobota, 19 grudnia 2020 14:07

Olkusz. Nowy skład Powiatowej Rady Rynku Pracy

Autor Wiktoria Mitura
Olkusz. Nowy skład Powiatowej Rady Rynku Pracy

Olkuski starosta powołał Powiatową Radę Rynku Pracy w Olkuszu na nową kadencję.

W nowym składzie rady znaleźli się:

 • Lucjan Gajda – przedstawiciel Wojewódzkiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie
 • Jan Książek – przedstawiciel Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie
 • Leszek Rusek – przedstawiciel NSZZ „Solidarność Region Małopolski
 • Celina Rachlewicz – przedstawiciel Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych
 • Jarosław Kurdziel – przedstawiciel Małopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN
 • Beata Kocjan-Dąbrowa – przedstawiciel Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie
 • Wacław Gil – przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Wolbromiu
 • Barbara Rzońca – przedstawiciel Powiatu Olkuskiego
 • Agata Borkiewicz – przedstawiciel Gminy Bolesław
 • Anna Feliksik – przedstawiciel Miasta Bukowno
 • Bogusława Lasota – przedstawiciel Miasta i Gminy Olkusz
 • Waldemar Kolanko – przedstawiciel Miasta i Gminy Wolbrom
 • Beata Jackowska – przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu
 • Ryszard Kamionka – przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”.

Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia powiatowe rady rynku pracy są organami opiniodawczo-doradczymi starosty w sprawach polityki rynku pracy. Do zakresu ich działania należy m.in. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia, ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy, opiniowanie wniosków o umorzenie należności, ocenianie okresowych sprawozdań z działalności PUP.

info i foto: powiat olkuski

Olkusz

Olkusz - najnowsze informacje