poniedziałek, 23 grudnia 2019 14:28

Olkusz z budżetem na 2020 rok

Autor Marzena Gitler
Olkusz z budżetem na 2020 rok

Na przedświątecznej sesji Rady Miejskiej w Olkuszu został uchwalony budżet Miasta i Gminy Olkusz na 2020 rok. W przedstawionym projekcie rekordowo wysoką wartość osiągnęły wydatki majątkowe – ponad 40 milionów złotych. Ma to związek z realizacją projektów, na które magistrat uzyskał dofinansowanie.

- Wspólnie podjęliśmy wyzwanie realizacji istotnych i kosztownych zadań, takich jak Rewitalizacja Kwartału Królewskiego, gdzie przed nami jeszcze budowa multimedialnej trasy w podziemiach ratusza oraz wykończenie budynku dawnego starostwa. Jesienią dobiegną końca również prace na zamku w Rabsztynie, oddając do użytku zupełnie nowy produkt turystyczny z kawiarnią, kasą biletową oraz toaletami. W przyszłym roku zakończymy najdroższy projekt z Gminnego Programu Rewitalizacji – wyczekiwane latami prace na Czarnej Górze, dzięki którym znacznie zwiększy się potencjał sportowy Gminy Olkusz. Od 2017 do 2020 roku na inwestycje przeznaczamy łącznie 105 milionów złotych. Największy udział tych wydatków przypada jednorazowo na 2020 rok, wobec czego konieczne będzie zaproponowanie Państwu emisji obligacji o wartości 20 milionów złotych – wyliczał w uzasadnieniu do uchwały Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Zanim to jednak nastąpiło, włodarz Olkusza wskazał na liczne zmiany w prawie, które będą miały znaczący wpływ na poziom dochodów i wydatków Gminy Olkusz w 2020 roku. Są to przede wszystkim ulgi i zwolnienia z podatku, zaplanowane wzrosty wynagrodzeń, czy wzrost cen usług komunalnych.

Dochody budżetu na rok 2020 ustalono na poziomie 224 079 961,11 zł. Łączne wydatki na nadchodzące 12 miesięcy wyniosą 240 230 485,26 zł, z czego 40 224 099,00 zł zostanie przeznaczone na inwestycje w infrastrukturę miejską. Różnica między zaplanowanymi dochodami a wydatkami zostanie pokryta z emisji obligacji komunalnych, choć – jak zapewniają władze miasta – zostaną podjęte działania, by maksymalnie ograniczyć ten element równoważenia budżetu.

Największy udział w dochodach Gminy Olkusz mają wpływy z podatków i dotacji na realizację bieżących celów, takich jak program 500+. Około 20 milionów złotych dochodu Gmina Olkusz pozyska ze środków unijnych, przede wszystkim w związku z rewitalizacją budynku Dawnego Starostwa z podziemną trasą multimedialną, Dolinki na Osiedlu Młodych, Parku Czarna Góra, czy zamku Rabsztyn. W 2020 roku, na rewitalizację Kwartału Królewskiego z trasą turystyczną zaplanowano blisko 12 milionów złotych. Niemal 3 miliony będą kosztowały prace związane z zagospodarowaniem ruin zamku w Rabsztynie. 13 milionów złotych przeznaczonych zostanie na rewitalizację Parku Czarna Góra. Ponad 3 miliony będą kosztowały ostatnie prace w obrębie Dolinki na Osiedlu Młodych.

Na 2020 rok zaplanowano również kontynuację modernizacji ul. Rataja o wartości 1,8 mln złotych, modernizację ul. Sienkiewicza o wartości 700 tys. złotych, zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Nullo z terenem Starego Cmentarza o wartości przekraczającej 1 mln złotych, modernizację budynku Przedszkola Nr 8 w Olkuszu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół przedszkola o wartości 1,3 mln złotych, przebudowę holu górnego oraz klatki schodowej w budynku Domu Kultury Miejskiego Ośrodka Kultury o wartości ponad 400 tys. złotych, rozbudowę budynku OSP wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne w Gorenicach o wartości 500 tys. złotych, budowę windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olkuszu o wartości blisko 200 tys. złotych oraz rozbudowę monitoringu w Olkuszu o wartości 300 tys. złotych.

Do budżetu na 2020 rok wpisano również zadania wybrane przez mieszkańców w Budżecie Obywatelskim. W puli zadań do 100 tys. zł – 6 projektów: rozbudowę remizy OSP w Osieku, termomodernizację budynku Przedszkola Nr 5 w Olkuszu, doposażenie obiektów sportowo-zabawowych przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Olkuszu, Edu Sport – strefę edukacyjno-sportową w Gorenicach, budowę zaplecza parkingowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu i modernizację pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Fryderyka Chopina w Olkuszu.

W puli zadań do 50 tys. zł realizowanych będzie 5 projektów: remont i doposażenie kuchni i magazynku w OSP Zawada, budowa drogi dojazdowej w Zimnodole na działce 431, Aktywni na Słowikach – ruch to zdrowie!, aktywna tablica w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Marcina Bylicy w Olkuszu, modernizacja i remont drogi gminnej w Niesułowicach.

W puli zadań do 25 tys. zł zostanie zrealizowanych 6 projektów: zakup i dostawa książek do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu oraz organizacja spotkań autorskich, 30 lat Osiedla Słowiki, 10 lat OKS Słowik – wspólne świętowanie, „Bezpieczny Strażak – Bezpieczna Gmina” OSP Żurada, utworzenie sanitariatów w remizie OSP w Gorenicach, remont klatki schodowej w remizie OSP w Zedermanie, „Akademia Aktywnych” (Szkoła Podstawowa Nr 5 w Olkuszu).

inf. i foto: UM w Olkuszu

Olkusz

Olkusz - najnowsze informacje