poniedziałek, 1 lutego 2021 15:08

Olkusz. Zakończono prace nad ważnymi inwestycjami

Autor Wiktoria Mitura
Olkusz. Zakończono prace nad ważnymi inwestycjami

W Olkuszu zakończono prace nad nowoczesnymi obiektami i infrastrukturą. Inwestycje kosztowały ponad 9,3 mln złotych. Dziś odbyło się ich uroczyste zakończenie.

W Olkuszu odbyło się spotkanie podsumowujące proces inwestycyjny. Uczestnicy wizyty mogli dziś również zobaczyć efekty zrealizowanych prac.

- Są to niezwykle potrzebne inwestycje, które będą służyć przez lata mieszkańcom Olkusza. Tego rodzaju zadania są niezbędne. Przyczyniają się do poprawy komfortu życia mieszkańców. A działania w zakresie termomodernizacji mają też znaczący wpływ na ochronę środowiska. Projekty zrealizowane w Olkuszu dzięki wsparciu Funduszy Europejskich w wysokości 5,7 mln zł, obejmują między innymi modernizację infrastruktury Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego nr 1, zagospodarowanie terenu Dolinka na osiedlu Młodych, modernizację budynku Przedszkola nr 8 i odbudowę targowiska przy ul. Osieckiej. Ponadto wykonano także modernizację budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej, powstał Srebrny Szlak Gwarków Olkuskich, a także boisko wielofunkcyjne oraz siłownia zewnętrzna na terenie Szkoły Podstawowej nr 1. Są to bliskie mieszkańcom, dobrze wykonane zadania, kolejny przykład pożytecznego wykorzystania środków unijnych w Małopolsce - mówi wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.
- Projekty infrastruktury społecznej w Olkuszu w dużej części sfinansowane ze środków funduszy unijnych, są wyrazem tego, że Europa wspiera politykę społeczną, w której nie ma miejsca na wykluczenie społeczne i dyskryminację. Dostęp do instytucji opieki nad małymi dziećmi oraz do edukacji od najwcześniejszych lat życia, a także instytucji wspierających integrację, jest warunkiem koniecznym sprawiedliwego rozwoju społeczeństwa. Gratuluję władzom Olkusza pozyskania, dobrego wykorzystania środków unijnych na realizację projektów, w którym dobro mieszkańców jest najważniejsze - podkreślił Christopher Todd, dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

Projekt „Modernizacja obiektu szkolno-przedszkolnego wraz z rewitalizacją terenów zdegradowanych – Dolinka na Osiedlu Młodych w Olkuszu” opiewa na 6,7 mln zł. Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej to ponad 4 mln zł. Projekt zakładał modernizację infrastruktury Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego nr 1 w Olkuszu oraz wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego obiektu. A także dodatkową modernizację niektórych pomieszczeń i dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Powstał też nowy plac zabaw dla dzieci. Odnowiono ogrodzenie.

Drugie zadanie obejmowało zagospodarowanie terenu Dolinka na os. Młodych. Wykonano m.in.: ścieżkę rowerową, 56 miejsc parkingowych wraz z jezdnią manewrową, boisko wielofunkcyjne, boisko trawiaste oraz trzy miejsca wypoczynkowe. Ponadto, w ramach inwestycji powstał ogrodzony wybieg dla psów, a całość terenu została oświetlona.

Wartość projektu „Modernizacja budynku przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne i gospodarcze w Olkuszu” to ponad 1,4 mln zł. A dofinansowanie z UE to ponad 800 tys. zł. Dzięki tym funduszom zmodernizowano budynek Przedszkola nr 8 w Olkuszu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu i elementami małej architektury. Drugie zadanie w ramach tego przedsięwzięcia to odbudowa targowiska przy ul. Osieckiej w Olkuszu. Inwestycja obejmowała wymianę nawierzchni istniejącego placu targowego. Wykonano także chodnik przy ul. Strzelców Olkuskich 1 i 1a.

Trzeci z dofinansowanych z Funduszy Europejskich projektów to „Modernizacja budynku terapeutycznego wraz z kształtowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne w Olkuszu”. Jego wartość to 1,3 mln zł. A dofinansowanie z UE wynosi ok. 840 tys. zł. Wykonano m.in. montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olkuszu. W ramach tego przedsięwzięcia powstały także: szlak składający się z 18 figur gwarków olkuskich, boisko wielofunkcyjne, boisko do gier i zabaw oraz siłownia zewnętrzna na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Olkuszu. Wspomniany - Srebrny Szlak Gwarków Olkuskich - przedstawia figury z brązu, o wysokości 40-80 cm, gwarków olkuskich, umiejscowionych w istotnych dla historii miejscach górnictwa w Olkuszu. Powstało także 18 tablic informacyjnych, przedstawiających historię Srebrnego Miasta. Pomiędzy poszczególnymi figurami w nawierzchni z kostki brukowej rozmieszczono niewielkie monety – repliki trojaków olkuskich. Są to 133 odlane z brązu monety o średnicy od 30-60 mm.

Srebrny Szlak Gwarków Olkuskich przygotowano wykorzystując nowoczesne rozwiązania, technologie, które umożliwiają przebycie trasy przez osoby niepełnosprawne, w tym z ograniczonymi możliwościami poruszania się, słabowidzące i głuchonieme. Stąd też Szlak Gwarków mogą zwiedzić osoby w każdym wieku - dzieci, młodzież, osoby dorosłe, oczywiście również seniorzy. Spodziewamy się, że dzięki Punktowi Informacji Turystycznej oraz tak oryginalnej ścieżce edukacyjnej wzrośnie jeszcze zainteresowanie historią i tradycją regionu olkuskiego - dodaje wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

info i foto: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Olkusz

Olkusz - najnowsze informacje