czwartek, 7 lutego 2019 09:48

Park Zakrzówek - oto harmonogram prac

Autor Manuel Langer
Park Zakrzówek - oto harmonogram prac

Kąpieliska, przestrzenie wspinaczkowe, trasy rowerowe, ścieżka zdrowia, miejsca piknikowe oraz wybieg dla psów – takie elementy zagospodarowania przestrzeni znalazły się w ostatecznej wersji projektu koncepcyjnego zagospodarowania parku Zakrzówek. Na terenie całego obszaru przewidzianego pod realizację prowadzone są obecnie prace przygotowawcze. Równocześnie powstał harmonogram prac związanych z realizacją tej inwestycji.

Realizacja inwestycji (projekt oraz realizacja robót budowlanych) została podzielona na siedem etapów:

zabezpieczenie skał kamieniołomu przed odłamkami skalnymi;
budowa placu zabaw oraz miejsc piknikowych w rejonie ul. Salezjańskiej;
budowa budynku wejściowego na baseny oraz kąpieliska wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudowa części ul. Wyłom;
zagospodarowanie terenu w części północnej między zbiornikiem ul. Zielną, Salezjańską i Wyłom - ławki, kosze naśmieci, tablice informacyjne, pomosty widokowe;
budowa budynku Centrum Sportów Wodnych wraz z zagospodarowaniem terenu;
przebudowa części ul. Wyłom, budowa parkingu wraz z budynkiem obsługi parkingu i toaletami, także budowa siłowni na wolnym powietrzu, dalsza część zagospodarowania terenu i wyposażenie w ławki, kosze na śmieci oraz tablice informacyjne;
budowa psiego wybiegu.

Pierwsze trzy etapy uzyskały już zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszonych robót budowlanych. Aktualnie w Wydziale Architektury i Urbanistyki UMK rozpatrywane są pozostałe wnioski o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Dla wszystkich etapów inwestycji planowany termin uzyskania decyzji z PINiB to kwiecień 2019 r.

Termin wykonania projektów wykonawczych wraz z dokumentacjami kosztorysowymi określono na marzec/kwiecień br., a rozpoczęcie prac nad przygotowaniem materiałów przetargowych dla ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie pierwszego etapu robót budowlanych na kwiecień br.

Planowane rozpoczęcie prac związanych z pierwszym etapem inwestycji to czerwiec/lipiec br.

Obszar objęty opracowaniem obejmuje ok. 51 ha. Oprócz wspomnianych elementów w parku pojawią się także jednopiętrowe obiekty: Centrum Sportów Wodnych (300m2 powierzchni zabudowy), Centrum Informacji Ekologicznej (200m2 pow. zabudowy) oraz budynek z częścią restauracyjną, tarasowe pomosty widokowe, wypożyczalnia sprzętu sportowego oraz niewielkie parterowe pawilony m.in. na obsługę parkingu, toalety (30-50m2 pow. zabudowy).

W budynku Centrum Sportów Wodnych swoją przestrzeń znajdą amatorzy nurkowania i kąpieli. Na terenie małego akwenu powstaną kąpieliska – baseny różnych rozmiarów i różnej głębokości, na które mieszkańcy bardzo czekają. Natomiast w Centrum Informacji Ekologicznej będzie można poznać najrzadsze gatunki flory i fauny występujące na obszarze Zakrzówka, a także zobaczyć filmy i eksponaty przyrodnicze. Całość uzupełni wystawa fotografii związanej z Zakrzówkiem.

Najważniejsza dla całego parku jest jednak kwestia bezpieczeństwa odwiedzających. W parku pojawią się stosowne zabezpieczenia, nowe, energooszczędne oświetlenie, a także sieć uniesionych względem terenu tras z punktami obserwacyjnymi. Koncepcja przewiduje zabezpieczenie wszystkich biologicznie cennych terenów i minimalizm lub brak ingerencji w środowisko.

Inwestycja, której koszt może wynieść nawet 40 mln zł, jest zadaniem wieloletnim. Będzie realizowana etapami i powinna potrwać ok. trzy lata.

Obecnie na terenie Zakrzówka prowadzone są prace związane z zagospodarowaniem terenu pod realizację parku. Usuwane są w szczególności gatunki inwazyjne niszczące cenne siedliska przyrodnicze. Dzięki prowadzonym pracom możliwe jest również usuniecie zalegających śmieci (opon, gruzu, plastikowych opakowań itp.), które poprzerastane są korzeniami samosiewów.

Info/foto: UMK

Kraków - najnowsze informacje