czwartek, 8 grudnia 2022 10:23

Partnerska współpraca instytucji pomocowych w Miechowie z udziałem minister Agnieszki Ścigaj

Autor Patryk Trzaska
Partnerska współpraca instytucji pomocowych w Miechowie z udziałem minister Agnieszki Ścigaj

Stworzenie skutecznej i kompleksowej sieci wsparcia pozwalającej zaopiekować się osobami najbardziej potrzebującymi, to cel podpisanego przed miechowskie władze listu intencyjnego. Na spotkaniu obecna była minister Agnieszka Ścigaj.

Powołanie Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego w celu integracji i współdziałania instytucji pomocowych w Miechowie, dążenie do wsparcia rodzin i grup społecznych oraz realizacja wspólnych projektów – to główne założenia listu intencyjnego podpisanego 5 grudnia 2022 roku w miechowskim magistracie.

Dokument dotyczący współpracy międzyinstytucjonalnej podpisali przedstawiciele jednostek pomocowych z terenu gminy Miechów w obecności minister Agnieszki Ścigaj.

Agnieszka Ścigaj przedstawiła projekty, którymi zajmuje się będąc członkiem Rady Ministrów, w tym m.in. kwestie wsparcia uchodźców z Ukrainy oraz wyraziła zadowolenie, że Miechowie działają instytucje, które widzą potrzebę pokonywania barier społecznych i komunikacyjnych i chcą łączyć siły dla dobra mieszkańców.

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów Dariusz Marczewski podkreślał innowacyjny charakter porozumienia, w ramach którego organizacje objęte partnerstwem będą dążyć do stworzenia czytelnej dla każdego mieszkańca oferty pomocowej. Wyraził również zadowolenie z obecności Minister, wspierającej założenia miechowskiego projektu.

Cele współpracy przedstawił Robert Gądek - Kierownik GOPS w Miechowie, który będzie pełnił rolę głównego koordynatora działań objętych porozumieniem. Magdalena Wantuch doradca projektu Kooperacja 3D koordynowanego przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprezentowała idee modelu kooperacji w gminie Miechów.

Obecni przedstawiciele instytucji z terenu gminy Miechów oraz lokalnych organizacji pozarządowych uczestniczyli w dyskusji z minister Ścigaj na temat bieżących spaw dotyczących integracji społecznej.

Celem Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego w Miechowie (PZK) jest stworzenie skutecznej i kompleksowej sieci wsparcia pozwalającej zaopiekować się osobami najbardziej potrzebującymi. Organizacje objęte partnerstwem będą dążyć do stworzenia czytelnej dla każdego mieszkańca oferty pomocowej pozwalającej zminimalizować formalności, udzielić jak najszybszego i jak najpełniejszego wsparcia osobie potrzebującej, a także ocieplić wizerunek lokalnych instytucji społecznych.

Podjęta współpraca ma także umożliwić przedstawicielom podmiotów partnerskich poszerzenie wiedzy na temat różnych form pomocy oferowanych w gminie Miechów, usprawnić przepływ informacji oraz stymulować rozwój indywidualny i instytucjonalny oparty na wzajemnej wymianie doświadczeń.

Miechów - najnowsze informacje