piątek, 25 lutego 2022 12:02

Po raz pierwszy w historii wręczyli Nagrodę Przyjaciela Młodzieży Krakowskiej. Do kogo trafiła?

Autor Mirosław Haładyj
Po raz pierwszy w historii wręczyli Nagrodę Przyjaciela Młodzieży Krakowskiej. Do kogo trafiła?

Laureaci Nagrody Przyjaciela Młodzieży Krakowskiej to mieszkańcy miasta, którzy są dla Młodzieżowej Rady Krakowa inspiracją i wzorem.

Po raz pierwszy w swojej historii Młodzieżowa Rada Krakowa wręczyła Nagrodę Przyjaciela Młodzieży Krakowskiej. Wyróżnieni to mieszkańcy naszego miasta, którzy są dla młodych ludzi inspiracją i wzorem, gdy chodzi o podejmowanie działalności społecznej na różnych polach czy pracę na rzecz klimatu i ochrony środowiska.

– Krakowska młodzież ma wielu przyjaciół. To właśnie z chęci wyróżnienia ich powstał ten plebiscyt. Zależy nam na tym, aby docenić osoby twórczo zaangażowane w pracę z młodymi ludźmi. W gronie laureatów znaleźli się ludzie reprezentujący różne pokolenia i zawody

– mówi Jadwiga Mizerska, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Krakowa.

Co łączy piątkę laureatów?

– To osoby, które motywują i inspirują młodych do pracy na rzecz wspólnoty lokalnej, do zaangażowania w rozwój edukacji, kultury i sportu czy do działań proekologicznych i proklimatycznych. Ponieważ są to sprawy, którym my, młodzi, chcemy poświęcać czas i siły, to fakt, że możemy w naszym mieście znaleźć przyjaciół i autorytety, jest dla nas niezwykle ważny i bardzo nas cieszy

– dodaje Jadwiga Mizerska.

Nagroda Przyjaciela Młodzieży Krakowskiej została przyznana w pięciu kategoriach:

 • samorząd i polityka,
 • edukacja,
 • kultura i sport,
 • klimat,
 • wolontariat i aktywizm społeczny.

Swojego kandydata mógł zgłosić każdy krakowski uczeń lub student. Spośród przesłanych propozycji komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli Młodzieżowej Rady Krakowa (której pracami kierowała przewodnicząca Młodzieżowej Rady Krakowa), wybrała nagrodzone osoby. Pod uwagę wzięto takie kryteria, jak:

 • twórcze zaangażowanie w pracę na rzecz młodzieży,
 • umiejętność budowania relacji z osobami młodymi,
 • aktywność na polu motywowaniu do działania młodego pokolenia,
 • zakres i efekty działań,
 • różnorodność podejmowanych działań,
 • możliwość bycia określeniem autorytetu dla młodego pokolenia,
 • działania innowacyjne.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w piątek, 25 lutego w sali obrad Rady Miasta Krakowa.

W kategorii samorząd i polityka wyróżniony został Dominik Jaśkowiec, wieloletni radny miasta Krakowa oraz krakowskich dzielnic, doktor nauk społecznych, a w latach 2018–2022 przewodniczący Rady Miasta Krakowa. Doceniony został m.in. za pracę na rzecz rozwoju szkół, edukacji i infrastruktury sportowej, w tym pomoc w rozwoju Klubu Sportowego Prądniczanka oraz Szkoły Podstawowej nr 64 i Szkoły Podstawowej nr 95.

Laureatem nagrody w kategorii edukacja został Mikołaj Krupa, tutor, promotor, ekspert i sędzia debat oksfordzkich oraz sztuki wystąpień publicznych. Młodzież doceniła go za lekcje kompetencji miękkich, sztuki retoryki oraz pięknego mówienia, w tym za popularyzację debat oksfordzkich, łączących elementy logiki, retoryki oraz rywalizacji w duchu fair play.

Nagrodę w kategorii kultura i sport otrzymała Bogusława Oleszko, uczestniczka oraz założycielka Zespołu  Pieśni i Tańca „Małe Słowianki” im. druhny Władysławy Marii Francuz. To pod jej pieczą artystyczną zespół dał już ponad 1800 koncertów w kraju i za granicą, a jego repertuar wzbogaca się o kolejne układy tańców słowiańskich. Bogusława Oleszko prowadzi też liczne zajęcia otwarte, z których korzystają dzieci, młodzież, studenci i nauczyciele.

Za zaangażowanie w działania proklimatyczne wyróżniony został Tomasz Kobylański, pracownik Wydziału Edukacji UMK, który od wielu lat zajmuje się edukacją historyczną, obywatelską i klimatyczną. W magistracie odpowiada za działania skierowane do młodzieży z krakowskich szkół, współpracuje z samorządami uczniowskimi. Jest także ekspertem programowym Climate Positive Programme w United Nations Global Compact Network Poland – agendzie ONZ i współautorem raportu „Edukacja klimatyczna w Polsce”.

Andrzej Augustyński, ksiądz, misjonarz, w latach 2002–2014 pełnomocnik i doradca społeczny ds. młodzieży Prezydenta Miasta Krakowa, lider i symbol Stowarzyszenia Siemacha, otrzymał nagrodę w kategorii wolontariat i aktywizm społeczny. To m.in. podziękowanie za jego pracę pedagogiczną, dzięki której wyrosło pokolenie współczesnych młodzieżowych działaczy współtworzących młodzieżowe rady, organizacje oraz projekty mające na celu dzielenie się dobrem z innymi.

Wiele się działo – IX kadencja Młodzieżowej Rady Krakowa

Nagroda Przyjaciela Młodzieży Krakowskiej to jedna z wielu inicjatyw podjętych przez radę w trakcie jej IX już kadencji. Krakowskiej młodzieży udało się w krótkim czasie zrealizować szereg projektów i stworzyć zalążki pod przyszłe działania.

Młodzieżowi radni zainicjowali współpracę międzypokoleniową z Radą Krakowskich Seniorów. Jak mówią, wymiana doświadczeń, które są udziałem ludzi różnych generacji, to podstawa, żeby budować społeczeństwo jako wspólnotę dla wszystkich pokoleń.

Rada zorganizowała konferencję „Młodzi z Klimatem”, podczas której krakowska młodzież miała okazję wypracować postulaty dotyczące edukacji klimatycznej oraz metod, z jakich miasto może skorzystać w walce ze zmianami klimatycznymi.

Dużym przedsięwzięciem była organizacja Konferencji Samorządów Uczniowskich pod hasłem „Razem możemy więcej!”. Celem była integracja środowisk młodzieżowych i wywodzących się z nich młodych społeczników. Uczestnicy poznali możliwości działania i rozwoju samorządów uczniowskich i przekonali się, że dla młodych wkraczających w życie publiczne ta szkolna instytucja może być prawdziwą szkołą samorządności.

Wraz z miejską jednostką Klimat-Energia-Gospodarka Wodna rada zorganizowała konkurs plastyczny skierowany do uczniów krakowskich szkół pod nazwą „Zakochaj się w Klimacie”.

Zorganizowała też wigilię Samorządów Uczniowskich szkół ponadpodstawowych, która była kolejną okazją pogłębienia współpracy międzyszkolnej.

Radni włączali się w wiele działań charytatywnych, m.in. WOŚP czy Kolędę dla Hospicjum św. Łazarza.

Młodzieżowa Rada Krakowa to ludzie otwarci na świat. Podczas IX kadencji nawiązali współpracę z Młodzieżowym Parlamentem Lipska, w ramach której odbędą się projekty związane z kulturą, edukacją, samorządnością, klimatem oraz pamięcią o przeszłości, tak by móc budować lepszą przyszłość.

Przed krakowską młodzieżą, oprócz kontynuacji rozpoczętych przedsięwzięć, także nowe cele i wyzwania. W przygotowaniu są m.in. panel dyskusyjny w Klubie pod Jaszczurami pt. „Czy jest miejsce dla kobiet w polityce?" oraz projekt poświęcony kobietom, które zasłużyły się w historii miasta.

Inf. i foto: UMK (Fot. Bogusław Świerzowski)

Kraków

Kraków - najnowsze informacje