poniedziałek, 31 lipca 2023 05:06

Początek prac budowlanych na terenie byłego obozu Plaszow

Autor Mirosław Haładyj
Początek prac budowlanych na terenie byłego obozu Plaszow

Muzeum KL Plaszow na przełomie lipca i sierpnia rozpoczyna prace budowlane na terenie byłego obozu KL Plaszow. Będą przebiegać etapami i potrwają do końca 2023 r.

W razie zamknięcia odcinków dróg lub ścieżek, wyznaczone zostaną alternatywne trasy, tak aby zapewnić swobodę przemieszczania się. Muzeum KL Plaszow będzie na bieżąco informować o istotnych etapach prac budowlanych.

Zagospodarowanie terenu po byłym obozie koncentracyjnym Plaszow to pierwszy etap budowy Muzeum KL Plaszow. Umowa na zagospodarowanie terenu przewiduje wykonanie dróg i ścieżek, oznaczenie przebiegu granic zachowanego terenu po byłym obozie i przebiegu granic dwóch cmentarzy, oznaczenie punktów terenowych i przystanków historycznych, wykonanie tablic z informacjami i regulaminami, konstrukcji pod makiety dla osób z dysfunkcją wzroku, a także małej architektury i okien ekspozycyjnych w terenie.

Wykonawcą prac jest firma RE-Bau sp. z o.o. Umowę między Muzeum KL Plaszow i firmą RE-Bau sp. z o. o. na zagospodarowanie terenu po byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym Plaszow podpisano 2 czerwca 2023 r.

Inwestycja finansowana jest przez Gminę Miejską Kraków oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakończenie budowy Muzeum KL Plaszow planowane jest na koniec 2025 r.

Inf. i foto: UMK

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka