czwartek, 8 sierpnia 2019 11:40

Pod pomnikiem i na sportowo - w Bochni uczczono mjr "Bacę"

Autor Marzena Gitler
Pod pomnikiem i na sportowo - w Bochni uczczono mjr "Bacę"

W niedzielę 4 sierpnia w Chodenicach upamiętniono postać Major Jan Kaczmarczyk "Baca" - żołnierza Września' 39, organizatora struktur konspiracyjnych ZWZ i AK, dowódcy III batalionu "Motyl". Zabitego 5 sierpnia 1944 roku przez ukraińskich żołnierzy z batalionu SS Galizien.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej, którą celebrował była przez księdza prałata Ryszarda Podstołowicza – proboszcza parafii św. Mikołaja w Bochni. Oprawę muzyczną podczas Mszy zapewniła Kapela Górnicza Kopalni Soli Bochnia. Po mszy świętej uczestnicy oddali hołd bohaterowi i złożyli kwiaty. Okoliczne przemówienia wygłosili: starosta Adam Korta, burmistrz Stefan Kolawiński, dr hab. Teofil Wojciechowski, mieszkaniec Chodenic Antoni Cepak oraz córka majora Jana Kaczmarczyka – Janina Smith.

Wartę przy pomniku sprawowali przedstawiciele Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Najemnicy Bocheńscy”. Jan Kaczmarczyk był miłośnikiem sportu, szczególnie piłki nożnej. Wraz z grupą kolegów zbudował boisko piłkarskie i założył Klub Sportowy „Chodenice”.

Pamięć bohatera Ziemi Bocheńskiej uczcono też podczas XXVI Memoriałowego Biegu Majora Bacy. W tym roku wystartowało w nim 218 biegaczek i biegaczy, z tego 114 z powiatu bocheńskiego. Memoriał pozwala połączyć walory edukacyjne i historyczne oraz w sposób szczególny uczcić postać Majora Jana Kaczmarczyka Bacy. Patronat nad biegiem objął Starosta Bocheński oraz Burmistrza Miasta Bochnia.

XXVI Memoriałowy Bieg Majora Bacy odbywał się pod honorowym patronatem Starosty Bocheńskiego oraz Burmistrza Miasta Bochnia. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, Powiatu Bocheńskiego i Gminy Miasta Bochnia.

Imprezę, której celem jest propagowanie sportowego stylu życia oraz upamiętnienie postaci majora Jana Kaczmarczyka, ukończyło z sukcesem 214 zawodników, w tym 50 kobiet i 164 mężczyzn. Pełne wyniki znajdują się na stronie MOSiR Bochni.

Uroczystość dekoracji zwycięzców XXVI Memoriałowego Biegu zaszczycili swoją obecnością Janina Smith córka Jana Kaczmarczyka (Majora Bacy), starosta bocheński Adam Korta oraz burmistrz Miasta Bochnia Stefan Kolawiński. Zwycięzcy biegu głównego otrzymali nagrody finansowe, dzieci i młodzież pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

Jan Kaczmarczyk ps. Baca urodził się 3 czerwca 1912 r. w Chodenicach. Do szkoły powszechnej i gimnazjum uczęszczał w Bochni, gdzie zdał maturę w 1931. Po zadaniu matury poszedł do szkoły wojskowej. Po jej ukończeniu został dowódcą plutonu konnych zwiadowców w 45 pp. w Równem na Wołyniu. W tej właśnie formacji, w stopniu porucznika, walczył w wojnie polsko-niemieckiej 1939. Po rozbiciu jego oddziału, podjął udaną ucieczkę z transportu jeńców wziętych do niewoli niemieckiej. Nie powiodło mu się jednak przejście na Węgry, w rezultacie powrócił do rodzinnych Chodenic.

Ożenił się z poznaną w Równem Pauliną z Polaków, z którą miał później córkę Janinę, (Smith po mężu). Pracował w rodzinnym gospodarstwie ale szybko włączył się w działania konspiracyjne Związku Walki Zbrojnej a później Armii Krajowej. Pod koniec 1943 r. mianowany został dowódcą III batalionu "Motyl" i przyjął okupacyjny pseudonim "Baca". Wśród podwładnych darzony był wielkim szacunkiem i dla wielu był niepodważalnym autorytetem.

Mjr "Baca" zginął 5 sierpnia 1944 r. w Chodenicach, gdzie został przypadkowo ujęty przez Niemców walczących przy przeprawie przez Rabę z oddziałem AK Antoniego Świerkota "Rysia". Tę datę przypomniają doroczne obchody.

inf. Powiat Bocheński, Fot. Łukasz Chojecki – UM Bochnia

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje