niedziela, 12 maja 2024 06:16

"Podgórze dostępne" – nowy ważny projekt w Centrum Kultury Podgórza

Autor Katarzyna Domagała
"Podgórze dostępne" – nowy ważny projekt w Centrum Kultury Podgórza

"Podgórze dostępne" – to nowy projekt, który rusza w Centrum Kultury Podgórza. Jego głównym celem jest merytoryczne dostosowanie oferty kulturalnej ośrodka do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, a także włączenie osób z niepełnosprawnościami w proces jej planowania.

Często wykluczamy osoby z niepełnosprawnościami czy szczególnymi potrzebami z życia społecznego i kulturalnego nie w sposób celowy, a dlatego, że nie zdajemy sobie sprawy, jak one funkcjonują. Warto więc choć na chwile zajrzeć do ich świata, uświadomić sobie co jest dla nich ważne i przekonać się, że czasem trzeba naprawdę niewiele, by zbudować trwałe mosty między nami. Wierzę, że dzięki realizacji projektu "Podgórze dostępne" Centrum Kultury Podgórza będzie mogło prawdziwie otworzyć się na potrzeby społeczności osób głuchych i słabosłyszących, a tym samym jeszcze pełniej realizować jeden z kluczowych celów naszej działalności, jakim jest integracja społeczności lokalnej poprzez kulturę – mówi Anna Grabowska, dyrektor Centrum Kultury Podgórza.

Popularyzacja kultury Głuchych

Nowy projekt Centrum Kultury Podgórza jest ukierunkowany na popularyzację kultury Głuchych, promowanie języka migowego wśród osób słyszących oraz integrację społeczności osób Głuchych ze słyszącymi. Jego rezultatem ma być zarówno stworzenie stałej relacji z odbiorami o specjalnych potrzebach, ale także trwałe dostosowanie merytoryczne oferty Centrum Kultury Podgórza do potrzeb osób Głuchych oraz słabosłyszących. Zakłada on realizację sześciu wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i artystycznych, które będą dostępne dla osób Głuchych i słabosłyszących, tzn. dostosowane do ich szczególnych potrzeb i możliwości percepcyjnych. Program wydarzeń zostanie wypracowany w drodze konsultacji społecznych – podczas warsztatów z udziałem przedstawicieli społeczności osób Głuchych i słabosłyszących (dorosłych i młodzieży). Całość poprzedzi też profesjonalne szkolenie z zakresu dostępności dla pracowników CKP.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Kultura Dostępna", którego celem jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej. CKP wspierają Fundacja Grupa Migawki oraz SOSW dla Niesłyszących w Krakowie im. Janusza Korczaka.

Szkolenie dla pracowników i "wizytówka CKP" w języku migowym

Jednymi z kluczowych założeń naszego projektu są inkluzywność i działanie w modelu partycypacyjnym. A mówiąc prościej, zamiast opierać się wyłącznie na teoretycznych konceptach i suchych danych analitycznych, dotyczących społeczności osób Głuchych i słabosłyszących, chcemy nawiązać bezpośredni kontakt z przedstawicielami tej grupy w naszym lokalnym środowisku, poznać ich potrzeby i oczekiwania i włączyć ich w proces planowania i organizowania wydarzeń kulturalnych skierowanych właśnie do nich. Żeby wszystko to było możliwe, zaczniemy od podniesienia kompetencji pracowników Centrum Kultury Podgórza z zakresu organizacji dostępnych wydarzeń i pierwszego kontaktu z osobami Głuchymi, organizując szkolenie dla kierowników wszystkich naszych jednostek – mówi Karolina Opatowicz, koordynatorka projektu "Podgórze dostępne".

Jednym z elementów projektu będzie również przygotowanie informacji o działalności i dostępności siedziby głównej i wszystkich filii Centrum Kultury Podgórza w polskim języku migowym oraz jej opublikowanie na stronie internetowej i w mediach społecznościowych CKP.

Warsztaty konsultacyjne i sześć dostępnych wydarzeń

Kolejny etap projektu to cykl pięciu cotygodniowych warsztatów konsultacyjnych. Do udziału w grupach roboczych zostaną zaproszeni przedstawiciele społeczności osób Głuchych i słabosłyszących, uczniowie i podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących w Krakowie im. Janusza Korczaka, animatorzy kultury specjalizujący się w przygotowaniu dostępnej oferty kulturalnej oraz pracownicy CKP. Podczas warsztatów uczestnicy wspólnie opracują programy sześciu wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i artystycznych dostępnych dla osób z niepełnosprawnością słuchu, które swoją tematyką będą nawiązywać do dziedzictwa kulturowego i historycznego Podgórza oraz Krakowa.

Warsztaty konsultacyjne będą organizowane na przełomie maja i czerwca – w wybrane czwartki, w godzinach 18.00–20.00, w siedzibie głównej Centrum Kultury Podgórza na ul. Sokolskiej 13.

Źródło: krakow.pl

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka