środa, 8 września 2021 10:53

Połowa pracowników sądeckiej firmy zatrudniona nielegalnie. To ponad 280 osób

Autor Aleksandra Tokarz
Połowa pracowników sądeckiej firmy zatrudniona nielegalnie. To ponad 280 osób

Kontrola, którą funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Tarnowie przeprowadzili w jednej z firm na terenie powiatu nowosądeckiego dobiegła końca. Jej wynik zaskakuje. Spośród skontrolowanej dokumentacji pracowniczej 509 cudzoziemców wynika, że aż 287 z nich pracowało nielegalnie.

Kontrolą funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Tarnowie objęto dokumentację pracowniczą 509 cudzoziemców (501 obywateli Ukrainy, 5 obywateli Mołdawii, 1 obywatel Białorusi, 1 obywatel Rosji, 1 obywatel Łotwy), wykonujących pracę w kontrolowanym podmiocie. Podczas kontroli wylegitymowano łącznie 15 obywateli Ukrainy - pracowników kontrolowanej spółki.

Pracodawca powierzył nielegalnie wykonywanie pracy 287 cudzoziemcom ( 285 obywatelom Ukrainy, 1 obywatelowi Mołdawii, 1 obywatelowi Białorusi). W tym na innych warunkach, niż w posiadanym zezwoleniu na pracę zatrudnił 132 obcokrajowców, zaś na warunkach innych niż w posiadanym zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę 52 osoby. 172 cudzoziemców zatrudnił bez wymaganego przepisami zezwolenia na pracę.

Konsekwencją kontroli było ujawnienie 172 cudzoziemców (1 obywatel Mołdawii oraz 171 obywateli Ukrainy), wobec których stwierdzono nielegalne wykonywanie pracy na rzecz kontrolowanej spółki - bez wymaganego przepisami zezwolenia na pracę, czym popełnili wykroczenia z art. 120 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wobec cudzoziemców zostaną wszczęte postępowania wyjaśniające w sprawie o wykroczenie, a ich dane zostaną zastrzeżone w bazach danych SG.

Wobec pracodawcy, za popełnienie wykroczeń z art. 120 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające w sprawie o wykroczenie. Za nielegalne powierzanie pracy cudzoziemcom grozi kara grzywny w wysokości od 1 tysiąca do 30 tysięcy zł.

fot. Karpacki Oddział Straży Granicznej

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje