piątek, 15 października 2021 09:18

Pomogą opiekunom niepełnosprawnych. Jeszcze można zgłosić swój udział w programie

Autor Mirosław Haładyj
Pomogą opiekunom niepełnosprawnych. Jeszcze można zgłosić swój udział w programie

Jeszcze tylko do 20 października mieszkańcy Suchej Beskidzkiej opiekujący się najbliższymi osobami niepełnosprawnymi mogą składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej wnioski w ramach ministerialnego programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Gmina otrzymuje wsparcie finansowe w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, zarówno w ramach pobytu dziennego, jak  i pobytu całodobowego dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Program będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Realizacja Programu następuje w trybie naboru wniosków. Gmina składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody w terminie do dnia 22 października.

W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej przeprowadza wstępną diagnozę zapotrzebowania mieszkańców Gminy Sucha Beskidzka na usługi opieki wytchnieniowej.

Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o kontakt z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej, w siedzibie Ośrodka przy ul. Mickiewicza 19 lub pod numerem telefonu 33 874 95 57 do 20 października 2021 r. do godz. 15:30.

Inf. i foto: UM Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka - najnowsze informacje