poniedziałek, 24 stycznia 2022 12:34

Ponad 8,5 mln na inwestycje w Gminie Iwanowice

Autor Głos 24
Ponad 8,5 mln na inwestycje w Gminie Iwanowice

Uchwalony został budżet gminy Iwanowice na 2022 rok. Dochody gminy zaplanowano na kwotę 43 907 674,14 zł, a wydatki na  kwotę 46 882 060,27 zł.

W przyszłym roku Gmina Iwanowice dopłaci do subwencji oświatowej ponad 6,7 mln złotych, w tym na prowadzone przedszkola ponad 3,27 mln złotych. Na dowozy uczniów do szkół przeznaczono ponad 500 000 złotych, na dofinansowanie do linii autobusowych MPK kwotę 400 000 zł, a na działalność Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach ponad 600 000 złotych. Działalność Klubów Seniora zostanie wsparta kwotą 100 000 zł, a na projekty dla organizacji pozarządowych przeznaczono kwotę 240 000 zł.

Na inwestycje zaplanowano w przyszłym roku ponad 8,5 mln złotych, w tym 2,37 mln złotych to środki z Polskiego Ładu przeznaczone na modernizację ulicy Brzozowej w Naramie. Ponadto, wśród najważniejszych inwestycji jakie gmina zamierza realizować w 2022 roku będą: budowa kanalizacji sanitarnej, opadowej i chodnika w Lesieńcu, budowa chodnika w Domiarkach, modernizacja dróg gminnych m.in. w Celinach, Maszkowie, Iwanowicach Włościańskich, Sieciechowicach, Widomej, rewitalizacja terenów publicznych w miejscowościach Krasieniec Zakupnych, Iwanowice Dworskie, Sułkowice, budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej w Naramie, Lesieńcu i Celinach, przebudowa pomieszczeń w budynku byłej szkoły w Grzegorzowicach na potrzeby placówki wsparcia rehabilitacyjnego dla dzieci.

inf. i fot. UG Iwanowice

Powiat krakowski

Powiat krakowski - najnowsze informacje