czwartek, 9 lipca 2020 08:12

Posesyjna wizyta radnych na boisku ZS Nr 2. Co wcześniej uchwalono?

Autor Mirosław Haładyj
Posesyjna wizyta radnych na boisku ZS Nr 2. Co wcześniej uchwalono?

We wtorek 7 lipca odbyła się sesja Rady Powiatu Miechowskiego. Wcześniej na posiedzeniu wspólnym komisji warianty utworzenia strefy ekonomicznej na gruntach powiatu w gminie Książ Wielki przedstawiła Krystyna Sadowska, dyr. Działu Obsługi Inwestora Krakowskiego Parku Technologicznego.

22 lipca radni powiatowi oraz Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego wybierają się do Parku Naukowo-Technologicznego w Dworzysku w Powiecie Rzeszowskim, by czerpać z doświadczeń tamtejszego samorządu w tworzeniu strefy.

Uchwałą, Rada Powiatu pozytywnie oceniła sytuację ekonomiczną Szpitala św. Anny w Miechowie. Przyjęto także uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zastąpienie udziału finansowego gminy Miechów we współfinansowaniu modernizacji /przebudowy/ drogi powiatowej nr 1224K Bukowska Wola - Działoszyce oraz zawarcia porozumienia określającego zasady zastąpienia ww. udziału finansowego. Rada Powiatu Miechowskiego przyjęła również zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

Ostatnim akcentem obrad była wizyta radnych na boisku Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II w Miechowie, gdzie wykonywane są ostatnie prace przy przebudowie obiektu, realizowane przy udziale dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu.

Inf. i foto: Starostwo Powiatowe Miechów

Miechów - najnowsze informacje