środa, 19 lutego 2020 13:40

Powiat chrzanowski chce aktywizować osoby w wieku 30 i 50+

Autor Katarzyna Domagała
Powiat chrzanowski chce aktywizować osoby w wieku 30 i 50+

Blisko trzydziestu bezrobotnych w wieku 50+ uczestniczyło w spotkaniu informacyjnym dotyczącym forma wsparcia dedykowanych im przez chrzanowski urząd pracy.

Uczestnikom spotkania przekazano informację o projekcie „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie chrzanowskim (VI)", który zakłada, że osoby w wieku powyżej 50 roku życia, a także osoby z niepełnosprawnościami mają pierwszeństwo w rekrutacji, o ile spełnią inne wymogi projektu.

Podczas spotkania doradca z urzędu przedstawił pokrótce, jakimi cechami osób wieku 50+ szczególnie zainteresowani są pracodawcy oraz jak rozmawiać z nimi językiem korzyści. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali również informatory, z jakich form wsparcia mogą korzystać i którymi powinni być szczególnie zainteresowani z uwagi na osobistą sytuację.

Osoby bezrobotne, które nie mogły wziąć udziału w spotkaniu, a są zainteresowane szczegółami powyższych informacjami, zapraszane są do kontaktu ze swoim doradcą.

Start projektu dla osób 30+

Warto wiedzieć, że rozpoczęto również realizację projektu pn.: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie chrzanowskim (VI)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Oznacza to, że osoby powyżej 30 roku życia będą mogły uczestniczyć w jednej z finansowanych form wsparcia: stażu, szkoleniu, pracach interwencyjnych, dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub zatrudnienia na stanowisku stworzonym w ramach refundacji doposażenia lub wyposażenia, zgodnie z Indywidualnym Planem Działania.
 
Uprawnione do udziału w projekcie są: osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie powyżej 30 roku życia, spełniające jedno z poniższych kryteriów:

  • osoba powyżej 50 roku życia
  • osoba z niepełnosprawnościami
  • osoba o niskich kwalifikacjach,
  • osoba długotrwale bezrobotna, (tj. bezrobotny nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy)
  • kobieta

Warto pamiętać, że pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby z niepełnosprawnościami oraz powyżej 50 roku życia. Wsparciem projektowym zostanie objętych łącznie 266 osób. Okres realizacji projektu to: 1 stycznia 2020 – 30 czerwca 2021.

Wszelkich informacji na temat możliwości skorzystania z projektowego wsparcia, udzielają doradcy Klienta.

źródło: chrzanow.praca.gov.pl

Chrzanów - najnowsze informacje