niedziela, 15 grudnia 2019 17:03

Powiat gorlicki: Zmiany na lepsze

Autor Anna Piątkowska-Borek
Powiat gorlicki: Zmiany na lepsze

Kilka miesięcy temu zakończyły się prace nad stabilizacją osuwiska na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymbarku (powiat gorlicki). Obecnie zabezpieczany jest budynek gospodarczy.

Budynek gospodarczy na terenie SOSW w Szymbarku lata świetności ma już za sobą i pewnie czekałby go rychły koniec, gdyby w porę nie podjęto odpowiednich kroków. Żeby uchronić go  przed zniszczeniem, wymieniane jest pokrycie dachowe oraz uszkodzone fragmenty konstrukcyjne dachu.

Kolejną pozytywną zmianą, jaka czeka Ośrodek, będzie budowa siłowni na wolnym powietrzu. Inicjatorami tej inwestycji, którym udało się również pozyskać na nią środki są pracownicy SOSW w Szymbarku.

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymbarku to niewielka społeczność licząca 85 uczniów szkoły podstawowej, Branżowej Szkoły I Stopnia i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Wychowankowie chętnie uczestniczą w organizowanych dla nich zajęciach tematycznych, integracyjnych, audiowizualnych, komputerowych, sportowych, taneczno – ruchowych, muzycznych. Planowana siłownia z pewnością przyczyni się do aktywnego spędzania ich wolnego czasu.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Gorlicach

Gorlice - najnowsze informacje