poniedziałek, 4 marca 2019 10:28

Powiat limanowski: Zmiana komendanta KPP

Autor Marzena Gitler
Powiat limanowski: Zmiana komendanta KPP

22 lutego br. w Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej odbyło się uroczyste pożegnanie insp. Dariusza Urbanika Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej. Dzień później obowiązki komendanta powierzono nadkom. Dorocie Tokarz.

Komendanta żegnali m.in.: p.o. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektor Robert Strzelecki, Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu insp. Jarosław Tokarczyk, Komendant Powiatowy Policji w Bochni insp. Tadeusz Stachak, Komendant Powiatowy Policji w Myślenicach insp. Maciej Kubiak, Komendant Powiatowy Policji w Zakopanem insp. Piotr Dziekanowski, były Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce insp. Piotr Banasik, Urszula Nowogórska – Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego, władze samorządowe powiatu limanowskiego na czele ze starostą limanowskim Mieczysławem Urygą, Prokurator Rejonowy w Limanowej Mirosław Kazana, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej – mł. bryg. Wojciech Frączek, Kapelan Policyjny ks. dr Kazimierz Fąfara, oraz policjanci i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Limanowej.

Insp. Dariusz Urbanik do służby przyjęty został w 1991 roku. Od początku służby związany był z Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym. Z dniem 1 lipca 2000 roku rozpoczął służbę w Wydziale w Nowym Sączu Zarządu w Krakowie Centralnego Biura Śledczego KGP, a we wrześniu 2008 roku został mianowany naczelnikiem tegoż wydziału. W kwietniu 2013 roku został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Zakopanem. Od dnia 16 listopada 2015 roku do 22 lutego 2019 roku pełnił służbę na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej.

Był komendantem niezwykle życzliwym, skromnym i serdecznym. Nigdy nie szczędził swojego czasu i wiedzy w służbie dla innych. Włożył wiele wysiłku i osobistego zaangażowania w poprawę warunków służby.
Dzień później w Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej powitano nadkom. Dorotę Tokarz, która będzie pełnić obowiązki na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej.

Podczas uroczystej zbiórki kadry kierowniczej Komendy Powiatowej Policji w Limanowej p.o. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Robert Strzelecki wręczył nadkom. Dorocie Tokarz rozkaz o powierzeniu obowiązków, gratulując nowej Pani Komendant życzył powodzenia oraz dalszych sukcesów zawodowych.

Nadkom. Dorota Tokarz jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu NLU w Nowym Sączu. Służbę w Policji pełni od 24 lat, początkowo jako Aplikant Kompanii Pogotowia Policyjnego i Patrolowania KRP w Nowym Sączu. Następnie służbę pełniła w Wydziale Prezydialnym, w Sekcji Ruchu Drogowego, w Sekcji Dochodzeniowo- Śledczej, w Sekcji Administracyjno- Gospodarczej, w Sekcji do Walki z Przestępczością Gospodarczą, a także w Wydziale do Walki z Korupcją KMP w Nowym Sączu. Od 2016 roku pełniła funkcję I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach. Od 25 lutego 2019 roku pełni obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej.

Inf. i foto: KPP Limanowa

Limanowa - najnowsze informacje