wtorek, 29 września 2020 10:03

Powiat olkuski. Gmina Bolesław otrzymała środki na inwestycje. Na co zostaną przeznaczone?

Autor Wiktoria Mitura
Powiat olkuski. Gmina Bolesław otrzymała środki na inwestycje. Na co zostaną przeznaczone?

Gmina Bolesław pozyskała 972.166,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Otrzymane środki gmina Bolesław przeznaczy na następujące inwestycje:

  • Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1073K w km od 0+015 do 1+391 w miejscowości Bolesław i Kolonia – dotacja dla Powiatu Olkuskiego”, zaplanowana dotacja celowa na 2020r. w wysokości 529.631,48 zł
  • Projekt pn. "Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu", wkład własny w wysokości: 247.060,91 zł
  • Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Biblioteki w Bolesławiu, wraz z wymianą kotłowni”, wydatki na kwotę ok. 195.473,61 zł

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast. Jest to element wsparcia dla samorządów w ramach tarczy antykryzysowej.

Olkusz

Olkusz - najnowsze informacje