niedziela, 13 sierpnia 2023 05:00

Powiat po raz kolejny wsparł OSP. "Przykład bezinteresownej służby"

Autor Katarzyna Jamróz
Powiat po raz kolejny wsparł OSP. "Przykład bezinteresownej służby"

Zarząd Powiatu w Bochni przekazał 80 tys. złotych dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Wsparcie otrzymało 28 jednostek z terenu powiatu bocheńskiego. Środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu i wyposażenia.

— Ochotnicze Straże Pożarne to przykład bezinteresownej służby, która rodzi się z chęci pomagania innym i poczucia misji. Dziękuję za nieocenioną pracę podczas wykonywania obowiązków strażaka-ratownika oraz za zaangażowanie w pomoc innym, współpracę oraz za ciągłą gotowość i służbę — mówi Adam Korta, starosta bocheński.

W ramach dofinansowania jednostki zakupią sprzęt ratowniczo-gaśniczy m.in. ubrania specjalne, hełmy strażackie, kontener do gaszenia, agregat prądotwórczy, defibrylator AED czy obuwie specjalne. Nowe wyposażenie w znacznym stopniu ułatwi działania ratownicze jednostek oraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców ziemi bocheńskiej.

W tym roku wsparcie trafi do druhów z następujących jednostek OSP: Niedary, Cerekiew, Wyżyce, Brzeźnica, Sobolów, Bieńkowice, Rzezawa, Lubomierz, Kierlikówka, Łąkta Dolna, Okulice, Dziewin, Łazy, Siedlec, Łąkta Górna, Rozdziele, Bytomsko, Jodłówka, Borek, Żegocina, Chodenice, Wola Nieszkowska, Proszówki, Kolanów, Muchówka oraz Stanisławice Gorzków.

Powiat bocheński wspiera strażaków-ochotników od 14 lat. W tym czasie jednostki OSP otrzymały sprzęt za ponad milion złotych.

Inf./Fot. Starostwo Powiatowe w Bochni

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje

Rozrywka