wtorek, 9 lutego 2021 14:45

Powstanie nowy ropociąg na odcinku Boronów – Trzebinia

Autor Wiktoria Mitura
Powstanie nowy ropociąg na odcinku Boronów – Trzebinia

Budowa nowego ropociągu na odcinku Boronów - Trzebinia to jedna z kluczowych inwestycji w sektorze naftowym realizowana w zachodniej Małopolsce. Dzięki niej w realny sposób poprawi się bezpieczeństwo energetyczne południowej Polski.

Inwestycja zostanie realizowana na terenie powiatu olkuskiego (w gminie Bukowno i Bolesław) i chrzanowskiego (w gminie Trzebinia). Wybudowany ropociąg będzie stanowił przedłużenie istniejącego rurociągu produktowego relacji Płock – Koluszki – Boronów, do terminala w Trzebini.

Korzyści z budowy ropociągu

Dzięki tej inwestycji poprawi się bezpieczeństwo energetyczne w zakresie zaopatrzenia w paliwa obszaru południowej Polski. Zmniejszy się także ruch na drogach powiatowych i gminnych generowany przez przejeżdżające cysterny (aktualnie ponad 130 pojazdów na dobę). To oznacza również znaczącą redukcję spalin i hałasu.

Dzięki działającym bez przerwy automatycznym systemom nadzoru nad pracą rurociągu oraz systemom wykrywania rozszczelnień i wycieków zapewnione będzie bezpieczeństwo osób zamieszkujących tereny, przez które będzie przebiegała nitka.

Budowa rurociągu produktowego realizowana jest w oparciu o ustawę z 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

info i foto: Serwis prasowy MUW

Olkusz

Olkusz - najnowsze informacje