środa, 7 lutego 2024 14:27

Pożegnano Józefa Dudę, Honorowego Obywatela Wieliczki [FOTO]

Autor Marzena Gitler
Pożegnano Józefa Dudę, Honorowego Obywatela Wieliczki [FOTO]

W sobotę, 3 lutego w kościele w Koźmicach Wielkich pożegnano prof. Józefa Dudę. Byłego burmistrza Wieliczki, radnego Powiatu Wielickiego i profesora AGH pożegnali przedstawiciele władz samorządowych, świata nauki i mieszkańcy.

Józef Duda odszedł we środę, 31 stycznia. Były burmistrz Wieliczki miał 68 lat. Od dłuższego czasu zmagał się z ciężką chorobą.

  • Zobacz:
Zmarł były burmistrz Wieliczki. Zmagał się z ciężką chorobą
We środę, 31 stycznia zmarł Józef Duda. Były burmistrz Wieliczki miał 68 lat. Zmagał się z ciężką chorobą.

W uroczystym pogrzebie Honorowego Obywatela Miasta Wieliczka i jednego z twórców odrodzonej samorządności, wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu oraz wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger, która odczytała list od wojewody Krzysztofa Klęczara. Swojego profesora pożegnała krakowska AGH.

Kościół p.w. Trójcy Świętej w Koźmicach Wielkich wypełnili zasmuceni najbliżsi, przyjaciele i znajomi profesora oraz wszyscy, którzy cenili jego zasługi na rzecz miasta i regionu.

Zmarłego swojego poprzednika wspominał burmistrz Wieliczki Artur Kozioł. Pożegnalną przemowę wygłosił starosta wielicki Adam Kociołek. Postać profesora przybliżył prof. Krzysztof Oprzędkiewicz. Wszyscy podkreślali, jak wiele zawdzięczają Józefowi Dudzie, który przyczynił się osobiście do ich sukcesów, bardzo pomógł im w ich karierze, wprowadził w świat samorządu, był dobrym mężem, ojcem, dziadkiem i do ostatnich dni swojego życia starał się być w miarę aktywny zawodowo.

W drodze na cmentarz konduktowi towarzyszyła orkiestra i liczne poczty sztandarowe, delegacje Kopalni Soli „Wieliczka”, Straży Miejskiej, Policji, Powiatowej Straży Pożarnej oraz władze Stowarzyszenia Miast i Gmin Małopolski.

Przypominamy, 8 września 2023 roku na wniosek burmistrza Artura Kozioła, Rada Miejska w Wieliczce jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Królewskiego Górniczego Wolnego Miasta Wieliczka dla prof. Józefa Dudy – Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w latach 1992 – 2006 roku.

Józef Duda był mężem Jadwigi Dudy, prezes Stowarzyszenia Klub Przyjaciół w Wieliczce i współpracowniczką Głos24 i Głosu Wielickiego.

Mieszkańcy i władze samorządowe licznie wzięli udział w kolejnej mszy św. w intencji Józefa Dudy, została odprawiona również we wtorek, 6 lutego o godz. 15 w kościele p.w. św. Klemensa w Wieliczce. Decyzją burmistrza Urząd Miejski w Wieliczce skrócił tego dnia godziny pracy, aby umożliwić chętnym udział w nabożeństwie.

Podziękowanie

Wszystkim uczestnikom Mszy św. i pogrzebu w sobotę 3.02.2024 r. w Koźmicach Wielkich - mojego męża śp. Józefa Dudy (1956-2024), Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka w latach 1992-2006, profesora AGH, Honorowego Obywatela Królewskiego Górniczego Wolnego Miasta Wieliczka składam podziękowanie. Bóg zapłać księżom: Milanowi Machalakowi, proboszczowi Parafii pw. Trójcy Świętej w Koźmicach Wielkich, ks. dr Kazimierzowi Kubikowi proboszczowi Parafii pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Raciborsku, ojcu Krzysztofowi Bobakowi, prowincjałowi Prowincji Matki Bożej Anielskiej OFM, ks. Janowi Leśniakowi, proboszczowi Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bukowinie Tatrzańskiej i dziekanowi dekanatu Białka Tatrzańska za Mszę św. koncelebrowaną, ks. Janowi Leśniakowi za homilię. Dziękuję: prof. Krzysztofowi Oprzędkiewiczowi, kierownikowi Katedry Automatyki i Robotyki na Wydziale Elektromechaniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH, Elżbiecie Achinger, wicewojewodzie za odczytanie Listu pożegnalnego od Wojewody Małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara, Adamowi Kociołkowi, Staroście Powiatu Wielickiego, Arturowi Koziołowi, Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka z wspomnienia o śp. Jozefie Dudzie. Szczególne podziękowanie kieruje wszystkim pocztom sztandarowym za udział w ostatnim pożegnaniu mojego męża. Serdeczności za wspólną modlitwę, zamówione Msze św. w intencji o pokój wieczny dla zmarłego i wiązanki kwiatów złożone na Jego grobie. Wdzięczność wyrażam także wszystkim za wypowiedziane lub przesłane telefonicznie i przez internet kondolencje. Podziękowania dla służby liturgicznej i Orkiestry Dętej Koźmice. Burmistrzowi Wieliczki dziękujemy za wszelkie dobro związane z organizacją pogrzebu.

6.02. (wtorek) 2024 r. w Wieliczce, w kościele pw. św. Klemensa została odprawiona Msza św. koncelebrowana o pokój wieczny dla śp. Józefa Dudy zamówiona przez Burmistrza z homilią ks. dr Wojciecha Olszowskiego, proboszcza i dziekana wielickiego. Uczestniczyli w niej pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka i wieliczanie. Kondolencje do Wieliczki przysłał z Niemiec Bernard Schafer, burmistrz Bergkamen, miasta partnerskiego. Wszystkim Bóg zapłać! Zapraszamy na wspólną modlitwę - Msze św. w kościele pw. Trójcy Świętej w Koźmicach Wielkich - w intencji śp. Józefa Dudy.

Dziękuję. Jadwiga Duda z rodziną

Msze św. za ś. p. Józefa Dudę zmarłego 31.01.2024 r. w kościele pw. Trójcy Świętej w Koźmicach Wielkich - odprawi ks. proboszcz Milan Michalak:

1. 14. 05.(wtorek) 2024 r. o godz.18.00

2. 23.05. (czwartek) 2024 r. o godz.18.00

3. 4.06. (wtorek) 2024 r. o godz.18.00

4. 20. 09. (piątek) 2024 r. o godz. 18.00

5. 3.10. (czwartek) 2024 r. o godz.18.00

6. 9.10. (środa) 2024 r. o godz.18.00

7. 17.10.(czwartek) 2024 r. o godz. 18.00

8. 22.10. (wtorek) 2024 r. o godz.18.00

9. 24.10.(czwartek) 2024 r. o godz.18.00

10. 29.10.(wtorek) 2024 r. o godz.18.00

11. 18.11.(poniedziałek) 2024 r. o godz.17.00

12. 23.11.(sobota) 2024 r. o godz.17.00

13. 10.12. (wtorek) 2024 r. o godz.17.00

14. 17.12. (wtorek) 2024 r. o godz.17.00

15. 21.12. (sobota) 2024 r. o godz.17.00

fot. Aleksandra Kukuła

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka