sobota, 8 czerwca 2019 04:55

Prezydent odwiedził chorego na raka księdza, który świecenia przyjął w szpitalu

Autor Marzena Gitler
Prezydent odwiedził chorego na raka księdza, który świecenia przyjął w szpitalu

Historia ks. Michała Łosa, który złożył śluby zakonne i przyjął święcenia kapłańskie poruszyła bardzo wielu. Wczoraj z chorym neoprezbiterem spotkał się Prezydent Andrzej Duda.

Prezydent złozył księdzy życzenia urodzinowe i przyjął specjalne błogosławieństwo prymicyjne od nowo wyświęconego kapłana. Informację o wyjątkowym gościu podali na Facebooku Orioniści - Prowincja Polska.

Pochodzący z Dąbrowy Tarnowskiej kleryk Michał Łos złożył śluby wieczyste i przyjął sakrament kapłaństwa na oddziale onkologicznym w warszawskim szpitalu. Młody orionista spełnił swoje marzenia pomimo zagrażającej życiu choroby. Żeby mógł otrzymać przyśpieszone święcenia potrzebna była zgoda Ojca Świętego. Orioniści proszą o modlitwę w jego intencji. Więcej:

Michał Łos z Dąbrowy Tarnowskiej został księdzem na szpitalnym łóżku

Marzena Gitler, foto: Orioniści - Prowincja Polska

Dąbrowa Tarnowska - najnowsze informacje