sobota, 5 marca 2022 14:00

Prezydent wprowadził czasowy, bezpłatny abonament postojowy dla uchodźców

Autor Mirosław Haładyj
Prezydent wprowadził czasowy, bezpłatny abonament postojowy dla uchodźców

Prezydent Jacek Majchrowski podpisał zarządzenie umożliwiające obywatelom Ukrainy uzyskanie czasowego, bezpłatnego abonamentu na postój w Obszarze Płatnego Parkowania w Krakowie.

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa, Zarząd Dróg Miasta Krakowa umożliwi obywatelom Ukrainy korzystanie z bezpłatnego abonamentu.

Warunkiem otrzymania bezpłatnego abonamentu jest okazanie następujących dokumentów:

  1. paszportu potwierdzającego przekroczenie granicy między Ukrainą a Rzeczpospolitą Polską od 24 lutego 2022 r. lub oryginału skierowania na pobyt w miejscu zakwaterowania, wydanego przez Wojewodę Małopolskiego od 24 lutego lub zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy od 24 lutego,
  2. ukraińskiego dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego, potwierdzającego posiadanie takiego pojazdu.

Gdzie odebrać dokument i jak długo będzie ważny:

Abonament będzie wydawany na jeden miesiąc z możliwością przedłużenia. Dokument można odebrać w Biurze Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Reymonta 20, wejście od strony ul. Reymana. Biuro jest czynne w poniedziałek i wtorek w godz. 10.00-18.00, a w pozostałe dni w godz. 8.00-16.00. Nr tel. 12 616 71 77, 12 616 73 56, 12 616 73 58.

Dodatkowo, legitymowanie się tym abonamentem umożliwia anulowanie wystawionych opłat dodatkowych w sektorze, na który został wykupiony abonament (w przypadku nieuiszczenia opłaty za postój). Obejmuje to opłaty wystawione od 24 lutego.

Inf. i foto: UMK

Kraków

Kraków - najnowsze informacje