poniedziałek, 24 maja 2021 14:06

Problemy z jakością wody w Proszowicach. Wykryto bakterie coli

Autor Norbert Kwiatkowski
Problemy z jakością wody w Proszowicach. Wykryto bakterie coli

W próbce wody pobranej z instalacji na terenie Szkoły Podstawowej w Szczytnikach wykryto bakterie z grupy coli. W opinii sanepidu, woda trafiająca do dużej części mieszkańców gminy Proszowice jest niezdatna do spożycia.

Z ustaleń wynika, że w próbce wody pobranej w SP w Szczytnikach stwierdzono obecność 20 jednostek bakterii coli.  Taki obrót spraw wpłynął na decyzję spółki, która zaleciła gotowanie wody przez ok. 15-20 min. przed użyciem do celów konsumpcyjnych.

Szkoła Podstawowa w Szczytnikach jest zasilana przez sieć wodociągową w Pałecznicy (ujęcie głębinowe). Co ciekawe, badania próbek pobranych tam, jak i na stacji uzdatniania wody w Proszowicach, nie wykazały obecności bakterii.

Foto: Unsplash - zdjęcie poglądowe

Proszowice - najnowsze informacje