sobota, 27 kwietnia 2024 09:41

Profesor Jerzy Lis rektorem AGH na kolejną kadencję

Autor Patryk Trzaska
Profesor Jerzy Lis rektorem AGH na kolejną kadencję

Wiemy, kto będzie pełnił funkcję rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przez najbliższe lata. Kolegium Elektorskie wybrało na tę funkcję ponownie prof. dr hab. inż. Jerzego Lisa.  

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis z AGH związany jest od 1973 r., kiedy rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki na kierunku Inżynieria Materiałowa. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa uzyskał w 1986 r., doktora habilitowanego w 1995 r., zaś tytuł profesora nauk technicznych w 2000 r. W AGH pracuje od 1978 r. Przez 10 lat kierował Katedrą Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych na WIMiC AGH. Łącznie przez cztery kadencje pełnił funkcję prodziekana, a następnie dziekana swojego macierzystego wydziału. Przez trzy kadencje był Prorektorem ds. Współpracy AGH, a przez ostatnie cztery lata zajmował stanowisko Rektora tej uczelni.

W działalności badawczej prof. Jerzy Lis specjalizuje się w inżynierii materiałowej oraz technologii chemicznej, zwłaszcza w: technologii otrzymywania zaawansowanych i klasycznych tworzyw ceramicznych, specjalnych technikach syntezy materiałów ceramicznych, badaniu właściwości ceramiki i kompozytów oraz ich zastosowaniu. Jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk oraz był przez dwie kadencje członkiem Prezydium Oddziału Krakowskiego PAN. Należy także do Polskiego Towarzystwa Ceramicznego i Polskiego Towarzystwa Mikroskopii Elektronowej.

Jego dorobek naukowy obejmuje m.in. około 400 publikacji, sześć książek oraz 18 patentów. Był przewodniczącym Rady Nadzorczej Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH oraz jest obecnie wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Krakowskiego Parku Technologicznego.

Prof. J. Lis zasiada w zagranicznych gremiach naukowych. W 2002 r. został powołany do prestiżowej The World Academy of Ceramic. Jest także członkiem The American Ceramic Society, The International Society of SHS, a także komitetów redakcyjnych międzynarodowych czasopism „The International Journal of SHS” oraz „Ceramics International”. Jest członkiem rad naukowych: Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN i Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, a także przewodniczącym Rady Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Jest również przewodniczącym Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w kadencji 2020–2024 oraz członkiem Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Pełni także funkcję zastępcy przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w kadencji 2020–2024 oraz jest wiceprzewodniczącym Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.

W głosowaniu profesor Lis zdobył aż 178 głosów elektorskich. Swoją drugą kadencję zacznie pełnić od 1 września.

inf./fot. AGH

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka