wtorek, 1 grudnia 2020 12:04

Proszowice. Będzie remont na ulicy Racławickiej

Autor Wiktoria Mitura
Proszowice. Będzie remont na ulicy Racławickiej

Gmina Proszowice otrzymała informację o przyznaniu dofinansowania na remont ulicy Racławickiej. Podpisano już umowę na roboty budowlane. Co się zmieni?

11 września gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych ( nabór uzupełniający 2020r.).

Na remont ulicy Racławickiej przyznano dofinansowane w wysokości 50 % kosztów prac. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego 26 listopada została podpisania umowa na roboty budowlane.

Termin realizacji to 31 lipiec 2021 roku.

Co przewiduje inwestycja?

  • Przebudowę nawierzchni asfaltowej w km 0+000,00-0+700,00.
  • Przebudowę chodnika w km 0+180,00-0+415,00.
  • Przebudowę ciągu pieszo-rowerowego w km 0+000,00-0+700,00.
  • Wykonanie odwodnienia nawierzchni w km 0+000,00-0+415,00.
  • Przebudowę pobocza w km 0+000,00-0+180,00.
  • Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych i dedykowanego oświetlenia dla pieszych i znakiem aktywnym D6 w km 0+315.
  • Wykonanie oznakowania poziomego.
  • Budowę kanału technologicznego w km 0+491,00-0+700,00.
  • Budowę zatoki postojowej.

info i foto: UMiG Proszowice

Proszowice - najnowsze informacje